ตัวคนเดียวเที่ยว ....อินทนนท์ฝนนี้ :: กับสองล้อคู่ใจ ไปสูงสุดแดนสยาม รีวิวโดย สายลม ที่ผ่านมา

ขับมอเตอร์ไซด์เลยจากกิ่วแม่ปานมาฝนก็เริ่มโปรยพรำมาตลอดทาง เลยตัดสินใจขับเลยจุดท่องเที่ยวอื่น ๆ ขึ้นมาก่อน แล้วค่อยไล่ลงไปเรื่อย ๆ ดังนั้น จุดที่เรามานี้เรียกแบบบ้าน ๆ ว่า จุดสูงสุดแดนสยาม ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรายงานดอยอินทนนท์ ศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมปฏิบัติการทางอากาศ กองทัพอากาศ วันนี้อุณห

ตัวคนเดียวเที่ยว ....อินทนนท์ฝนนี้ :: กับสองล้อคู่ใจ ไปสูงสุดแดนสยาม

ตัวคนเดียวเที่ยว ....อินทนนท์ฝนนี้ :: กับสองล้อคู่ใจ ไปสูงสุดแดนสยาม

 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 18.02 น.

 วันที่เดินทาง 29 ก.ค. 2561

ขับมอเตอร์ไซด์เลยจากกิ่วแม่ปานมาฝนก็เริ่มโปรยพรำมาตลอดทาง เลยตัดสินใจขับเลยจุดท่องเที่ยวอื่น ๆ ขึ้นมาก่อน แล้วค่อยไล่ลงไปเรื่อย ๆ ดังนั้น จุดที่เรามานี้เรียกแบบบ้าน ๆ ว่า จุดสูงสุดแดนสยาม ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรายงานดอยอินทนนท์ ศูนย์ป้องกันทางอากาศ กรมควบคุมปฏิบัติการทางอากาศ กองทัพอากาศ

วันนี้อุณหภูมิ 14 องศา ดีว่าไม่มีลม

ทางเข้ายอดดอยอินทนนท์ (จุดสูงสุดแดนสยาม) และพระสถูป

ต้นไม้ป่าฝน หรือ ป่าเมฆ

ความชื้นสัมผัสสูงจนน้ำเกาะเป็นหยด

จุดสูงสุดแดนสยาม

เลยถัดออกมาไม่มากนัก เป็นพระสถูป

“พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์” หรือ “กู่พระเจ้าอินทวิชยานนท์"

หลายคนคงงง ว่าอยู่ ๆ ทำไมถึงมีสถูปหรือกู่ดังกล่าวมาตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์ เรื่องมันมีมาตั้งแต่ พุทธศักราช 2458 มาแล้ว เมื่อพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ ประพาสประทับพักแรมบนยอดดอยอินทนนท์ และโปรดให้สร้างกู่บรรจุพระอัฐิของ “พระเจ้าอินทวิชยานนท์” เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 7 (พ.ศ.2413-2440) ผู้เป็นพระราชบิดาไว้ ณ ที่นี้

ต่อมากองทัพอากาศได้สร้างเจดีย์องค์เล็กขึ้นไว้ข้างกู่องค์เดิม เพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เมื่อปี 2518 และในวันที่ 20 พฤษภาคม 2529 คณะเจ้านายฝ่ายเหนือ บุตรหลาน คณะสงฆ์ คณะทหารอากาศ และประชาชน ได้เห็นพ้องต้องกันว่า...กู่องค์เดิมทรุดโทรม จึงร่วมกันสร้างกู่ขึ้นใหม่ครอบฐานองค์เดิมเอาไว้

“พระเจ้าอินทวิชยานนท์” เป็นบุตรของเจ้ามหาพรหมคำคงและแม่เจ้าคำหล้า เกิดเมื่อปี 2360 เดิมชื่อ “อินทนนท์” ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็น “เจ้าบุรีรัตน์ อินทนนท์” ในปี 2399 และ “เจ้าอุปราช อินทนนท์” ในปี 2412 และ “เจ้าหลวงอินทวิชยานนท์” ในปี 2416

ขณะที่มีอายุได้ 53 ปี “เจ้าอินทวิชยานนท์” ได้ขึ้นเป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 7 มีพระนามเต็มว่า “พระเจ้าอินทรวิไชยานนท์ พหลเทพภักดี ศรีโยนางคราชวงศา มหาประเทศราชาธิบดีนพีสีนคราภิพงศ์ ดำรงพิพัฒน์ ชิยางคราชวงศาเจ้านครเชียงใหม่”

เจ้าอินทวิชยานนท์ได้เจริญรอยตามบูรพกษัตริย์และเจ้าหลวงเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่องในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม ตลอดจนด้านเศรษฐกิจอย่างมากมาย

แต่เดิม “สถูป” หรือ “กู่” ที่บรรจุพระอัฐิของเจ้าหลวงเชียงใหม่และเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายเหนือ ซึ่งเดิมทีนั้นอยู่ที่ข่วงเมรุ (ลานเมรุ) ปัจจุบัน คือ “ตลาดวโรรส” หรือ “กาดหลวง” อันเป็นที่ถวายพระเพลิงศพ

บนยอดดอยอินทนนท์แห่งนี้ นอกจากจะเป็นที่ตั้งสถูป หรือกู่ดังกล่าวแล้วยังเป็นสถานีเรดาห์ของกองทัพอากาศอีกด้วย

ทั่วทั้งบริเวณจะเต็มไปด้วยต้นไม้ในป่าดิบชื้น หรือป่าฝน หรือป่าเมฆ อย่างมากมาย

กราบสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์เรียบร้อยแล้ว เราก็เตรียมเดินทางกันต่อไป

ดอกไม้สีเหลืองสวยสด ที่ลานจอดรถ

หนุ่มพาสาวมาเที่ยวดอยอินทนนท์


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ตัวคนเดียวเที่ยว ....อินทนนท์ฝนนี้ :: วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

ตัวคนเดียว....เที่ยวอินทนนท์ฝนนี้ :: ศูนย์อาหารกลางแจ้ง แห่งจอมทอง โจไบค์ รถเช่าจอมทอง กับมอเตอร์ไซด์คู่ชีพทริปนี้

ตัวคนเดียว....เที่ยวอินทนนท์ฝนนี้ :: น้ำตกแม่ยะ น้ำตกที่เคยสวยที่สุดในประเทศ

ตัวคนเดียว....เที่ยวอินทนนท์ฝนนี้ :: ทัช สตาร์ รีสอร์ท รีสอร์ทน้ำแร่ธรรมชาติ ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

ตัวคนเดียว....เที่ยวอินทนนท์ฝนนี้ :: อลังการ วชิรการ แม่กลาง

ตัวคนเดียว....เที่ยวอินทนนท์ฝนนี้ เข้าวัดไม่ร้อน...วัดน้ำตกแม่กลาง

ตัวคนเดียว....เที่ยวอินทนนท์ฝนนี้ :: Family Room and Meeting Room กับ มื้อเย็นเรียบง่าย ... ที่ทัช สตาร์ รีสอร์ท ดอยอินทนนท์

ตัวคนเดียว....เที่ยวอินทนนท์ฝนนี้ :: รีวิว อาหารเช้าที่ ทัช สตาร์ รีสอร์ท ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

ตัวคนเดียวเที่ยว ....อินทนนท์ฝนนี้ :: เริงร่า ป่าฝน น้ำตกสิริธาร น้ำตกสิริภูมิ

ตัวคนเดียวเที่ยว ....อินทนนท์ฝนนี้ :: สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

ตัวคนเดียวเที่ยว ....อินทนนท์ฝนนี้ :: ดอกไม้ในสวนสวย (สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์)

ตัวคนเดียวเที่ยว ....อินทนนท์ฝนนี้ :: ตลาดม้ง และกิ่วแม่ปาน วันเขาปิด

ตัวคนเดียวเที่ยว ....อินทนนท์ฝนนี้ :: กับสองล้อคู่ใจ ไปสูงสุดแดนสยาม

ตัวคนเดียวเที่ยว ....อินทนนท์ฝนนี้ :: อ่างกา ป่าเมฆ กับสองล้อคู่ใจ

ตัวคนเดียวเที่ยว ....อินทนนท์ฝนนี้ :: พระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

ตัวคนเดียวเที่ยว ....อินทนนท์ฝนนี้ :: บ้านแม่กลางหลวง ไหนหละ นาขั้นบันได กับฝนที่ไล่หลัง

ตัวคนเดียวเที่ยว ....อินทนนท์ฝนนี้ :: ผาดอกเสี้ยว น้ำตกรักจัง แห่งบ้านแม่กลางหลวง

ตัวคนเดียวเที่ยว ....อินทนนท์ฝนนี้ :: อุทยานแห่งชาติแม่วาง กิ่วเสือเต้น ข่วงเสาหิน

ตัวคนเดียวเที่ยว ....อินทนนท์ฝนนี้ :: อุทยานแห่งชาติแม่วาง "ผาช่อ"

ความคิดเห็น