บางคนที...ที่อัมพวา :: ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแม่กลอง :: วัดบางแคน้อย รีวิวโดย สายลม ที่ผ่านมา

ออกจากวัดบางเกาะเทพศักดิ์ เราก็ล่องมาเรื่อย ๆ ตามแม่น้ำแม่กลอง ข้อดีของการล่องเรือแทนการนั่งรถก็คือ เราได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำ ซี่งถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง ของลำน้ำสายนี้ ลำน้ำที่กว้างขวาง สองฝั่งข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนและวัดวาอาราม บ้านทรงเก่าแก่ ยืนต้านแดดลม และคลื่นแรงเนื่องจ

บางคนที...ที่อัมพวา :: ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแม่กลอง :: วัดบางแคน้อย

บางคนที...ที่อัมพวา :: ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแม่กลอง :: วัดบางแคน้อย

 วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 17.49 น.

 วันที่เดินทาง 4 ส.ค. 2561

ออกจากวัดบางเกาะเทพศักดิ์ เราก็ล่องมาเรื่อย ๆ ตามแม่น้ำแม่กลอง ข้อดีของการล่องเรือแทนการนั่งรถก็คือ เราได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำ ซี่งถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง ของลำน้ำสายนี้ ลำน้ำที่กว้างขวาง สองฝั่งข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนและวัดวาอาราม

บ้านทรงเก่าแก่ ยืนต้านแดดลม และคลื่นแรงเนื่องจากน้ำกำลังขึ้น

วัดที่เรากำลังจะมาแห่งนี้ ชื่อว่า วัดบางแคน้อย ไม่เกี่ยวอะไรกับบางแคแถว ๆ ถนนเพชรเกษมเลย อย่าคิดไป เรือเทียบท่า เราก็ขึ้นมาบนฝั่ง สิ่งที่เราเห็นคือ วิมานยอดปราสาทที่ซึ่งประดิษสถานพระบรมสารีริกธาตุโดยมีท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่คอยเฝ้า

พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนบุษบก บริเวณฐานมีพระสาวกล้อมรอบมีเทพรักษาทั้งสี่ทิศ

ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ทิศ

เราเลือกที่จะเดินมาทางกุฏิไม้ ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 138 ปี ปัจจุบันมีการบูรณะให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ บนกุฎิมีพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ทรงกษัตริย์หรือที่เรียกกันว่าพระพุทธรูปทรงเครื่อง, พระพุทธรูปแกะสลักจากหินพระธาตุ, หลวงพ่อมงคลรัตนมุณี, หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ทวด, หุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

ซึ่งผู้ที่จะขึ้นไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ส่วนด้านล่าง ซึ่งอยู่ติดกันมีกุฎิหลวงพ่อแพร เป็นกุฎิที่สร้างเสร็จหลังจากหลวงพ่อแพรหรือพระครูสมุทรนันทคุณ มรณภาพ ตามคำสั่งของท่านและเป็นที่ตั้งโลงบรรจุสังขาร

(ซ้าย) หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ขวา) หุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

(ซ้าย) หุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี
(ขวาบน) พระพุทธรูปแกะสลักจากหินพระธาตุ (ขวาล่าง) พระสลักจากไม้ และตู้พระคัมภีร์

หลวงปู่ทวด และหลวงปู่เขียว

(ซ้าย) หอระฆัง (ขวา) พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ทรงกษัตริย์หรือที่เรียกกันว่าพระพุทธรูปทรงเครื่อง

พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ทรงกษัตริย์หรือที่เรียกกันว่าพระพุทธรูปทรงเครื่อง

พระอุโบสถไม้ตะเคียนทองเจ็ดแผ่น

"วัดบางแคน้อย" อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามที่มีความสวยงาม สร้างโดยคุณหญิงจุ้ย วงศาโรจน์ เมื่อ พ.ศ.2411 ซึ่งเดิมทีอุโบสถวัดบางแคน้อยสร้างไว้บนแพไม้ไผ่ผูกไว้กับต้นโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง

ปัจจุบันวัดนี้ได้รับการบูรณะเป็นอย่างดี และมีสิ่งที่น่าชมภายในวัดมากมาย โดยเฉพาะผนังภายในพระอุโบสถ ทำจากไม้สักแกะสลักเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติ การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และเรื่องพระเจ้าสิบชาติ ลวดลายสวยงามชัดเจนโดยฝีมือช่างแกะสลักจากจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการแกะสลักไม้

พระพุทธสมุทร ศรีพิชัยวิสุทธิมุนี พระพุทธรูปปางมารวิชัย

ขณะที่พื้นอุโบสถเป็นไม้ตะเคียนทอง หนา 2 นิ้ว ความกว้าง 40-44 นิ้ว และใช้ไม้เพียงแค่ 7 แผ่นเท่านั้นก็เต็มอุโบสถ นับเป็นอุโบสถที่มีความงดงามในศิลปะการแกะสลักไม้เป็นอย่างยิ่ง ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานองค์ใหญ่ พระพุทธสมุทร ศรีพิชัยวิสุทธิมุนี พระพุทธรูปปางมารวิชัย เบื้องหลังมีภาพไม้แกะสลักที่สวยงามเช่นกัน ขณะที่ด้านซ้ายและด้านขวาประดิษฐานพระรัตนธาตุในบุษบกขนาดเล็ก

ศาลาท่าน้ำวัดบางแคน้อย

นอกจากนี้ ทางวัดยังมีมัคคุเทศน์อาสา (น่าจะเป็นมัคทายกวัด) มาให้คำบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และสิ่งสำคัญต่าง ๆ ภายในวัดอีกด้วย ได้เวลาต้องออกจากวัดบางแคน้อยกันแล้วเรื่องที่เกี่ยวข้อง

บางคนที ..ที่อัมพวา :: บางน้อย คอยรัก (ตลาดน้ำบางน้อย)

บางคนที ..ที่อัมพวา :: ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแม่กลอง :: ค่ายบางกุ้ง วัดบางกุ้ง สวนสัตว์บางกุ้ง

บางคนที...ที่อัมพวา :: ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแม่กลอง :: วัดบางเกาะเทพศักดิ์

บางคนที...ที่อัมพวา :: ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแม่กลอง :: วัดบางแคน้อย

บางคนที...ที่อัมพวา :: ทัวร์ล่องเรือแม่น้ำแม่กลอง :: วัดเกษมสรณาราม (วัดบางจาก)

บางคนที...ที่อัมพวา :: สวัสดี อัมพวา

บางคนที...ที่อัมพวา :: พิซซ่า สมานการค้า Vs โอกาส ก๋วยเตี๋ยวโบราณของคนมีเส้น อัมพวาสิจ๊ะ

บางคนที...ที่อัมพวา :: บ้านครูเอื้อ อัมพวา

บางคนที ...ที่อัมพวา :: ค่ำคืนของอัมพวา แอบมาหาหิ่งห้อย

บางคนที ...ที่อัมพวา :: บ้านน้ำเป็น รีสอร์ท บางคนที สมุทรสงคราม

บางคนที ...ที่อัมพวา :: วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง โบสถ์คริสต์ ๑๐๐ ปี

ความคิดเห็น