ราชบุรี วันเดียวก็เที่ยวได้ ศาลเจ้าพ่อเขางู - ถ้ำฤษีเขางู รีวิวโดย สายลม ที่ผ่านมา

พูดถึงราชบุรี เรามักนึกไกลไปถึง สวนผึ้ง โพธาราม อะไรแบบที่ต้องไปค้างคืน ฟาร์มแกะ ถ้าไม่อย่างนั้น ส่วนใหญ่เราก็จะเป็น ราชบุรี เป็นแค่เมืองทางผ่าน แต่จริง ๆ แล้วที่ราชบุรีนี้มีที่เที่ยวหลากหลาย ทั้งสวยงามตามธรรมชาติ ทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้น วันนี้เราเลยมาเที่ยวราชบุรีกันค่ะ มีเวลาไปกลับแค่วันเดียว สถา

ราชบุรี วันเดียวก็เที่ยวได้ ศาลเจ้าพ่อเขางู - ถ้ำฤษีเขางู

ราชบุรี วันเดียวก็เที่ยวได้ ศาลเจ้าพ่อเขางู - ถ้ำฤษีเขางู

 วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.08 น.

 วันที่เดินทาง 18 ก.ย. 2561

พูดถึงราชบุรี เรามักนึกไกลไปถึง สวนผึ้ง โพธาราม อะไรแบบที่ต้องไปค้างคืน ฟาร์มแกะ ถ้าไม่อย่างนั้น ส่วนใหญ่เราก็จะเป็น ราชบุรี เป็นแค่เมืองทางผ่าน แต่จริง ๆ แล้วที่ราชบุรีนี้มีที่เที่ยวหลากหลาย ทั้งสวยงามตามธรรมชาติ ทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้น

วันนี้เราเลยมาเที่ยวราชบุรีกันค่ะ มีเวลาไปกลับแค่วันเดียว สถานที่ ๆ เราเลือกมาอันดับแรกเลย คือ อุทยานหินเขางู แต่เข้าผิดทางค่ะ มาเข้าตรงด้านหลัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้าพ่อเขางู และถ้ำฤษีเขางู เอาสิค่ะ มาถึงแล้ว ต้องเข้าค่ะ

เจ้าพ่อเขางู

เขางู ราชบุรี นั้น ปัจจุบันทางจังหวัดได้จัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชื่อ ว่าอุทยานหินเขางู มีประวัติศาสตร์อันยาวนานจากคำบอกเล่าของ คุณรงค์ คุ้มจิตร เล่าว่าเขางูมีตำนานเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่า เขางูเป็นเมืองลับแล เล่าว่าที่ถ้ำแห่งนี้สามารถทะลุผ่านไปยังเมืองลับแล ซึ่งมีผู้คนชาวลับแลอาศัยอยู่ แต่ไม่มีผู้ใดมองเห็นคนพวกนี้ได้

วันดีคืนดีจะมีเสียงปี่พาทย์ดังออกมา ในสมัยก่อนเมื่อชาวบ้านจะเลี้ยงพระ จะไปอธิษฐานขอยืมถ้วยชาม จากคนลับแล ก็จะมีถ้วยชามจัดไว้ตามที่ขอยืม ต่อมามีคนยืมแล้วไม่นำเอาไปคืน ทำให้คนลับแลไม่ให้ยืมอีกต่อไป ปากถ้ำที่เข้าสู่เมืองลับแล จึงปิด (โถ ถ้วยชามยังต้องไปขอยืมเมืองลับแล ไปวัดมั้ยหลวงพ่อก็พอจะมีให้ยืมอยู่)

ปัจจุบันก็ยังคงมีตำนานเล่าขานว่า มีเจ้าพ่อเขางูซึ่งเป็นงูตัวใหญ่คอยปกปักษ์รักษาประชาชนที่มาสักการะและบุคคลที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของท่าน เพราะมีเรื่องเล่าว่า บริเวณเขางู เมื่อประมาณ ๕๐ ปีมาแล้ว มีงูอาศัยอยู่มาก บางตัวขนาดยาวมาก หัวและหางอยู่กันคนละฝากถนน แต่เมื่อคนบุกรุกที่ดินทำกิน งูเหล่านั้นจึงหายหมด และที่เขางูมีรอยพระพุทธบาทจำลอง จึงมีความเชื่อว่า หากได้มาสักการะปีละหนก็จะทำให้เกิดความสุขความเจริญ

ด้านข้างของศาลเจ้าพ่อเขางู ติดกับเขา เป็นป่า มีลิงแสมเยอะแยะมาก

ประชาชนชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายมอญ จึงเดินทางหลั่งไหลมาร่วมงานทำบุญสารทเดือน ๑๐ ซึ่งเป็นหน้าน้ำ คนเหล่านั้นจึงพายเรือมาเที่ยวงาน จึงทำให้เกิดประเพณีแข่งเรือที่เขางู ฉะนั้น คนราชบุรีจะขาดไม่ได้ที่จะมาเที่ยวงานเขางูทุกปี แต่ปัจจุบันสโมสรโรตารีเป็นผู้กำหนดให้มีจัดงานเขางูในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ทางจังหวัดยังเริ่มพัฒนาบริเวณเขางูให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรื่อยมา

สระน้ำและนำ้ตกจำลอง

จากจารึกกระเบื้องจาร จัดอรัญญิกหน้าเขางูกล่าวว่า “หาญบุญไทย” เขางูเป็นแหล่งโบราณคดี ที่เก่าแก่นับเนื่องได้ตั้งแต่สมัย ทรารวดี ที่มาสร้างเมืองใหญ่ที่คูบัว จึงสันนิษฐานว่าเขางู ได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พุทธศตวรรษ 12-13 ห่างจากคูบัวประมาณ14 กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นศาสนสถาน ให้พระภิกษุสงฆ์ มาจำพรรษา ปฏิบัติธรรมที่ต้องการความวิเวกห่างไกลจากผู้คนในเมือง

ทางขึ้น ถ้ำฤษีเขางู

เขางู ลักษณะเป็นถ้ำ หรือ ศาสนสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ภายในถ้ำที่บนพระพุทธรูปมีลักษณะพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท สูง ๒.๕๐ เมตรพระหัตถ์ขวาแสดงปาง วิตรรกะหรือปางแสดงธรรม-เทศนา พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดีย สมัยหลังคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ ๑๑ - ๑๓) ลักษณะพระพักตร์แบน พระขนงสลักเป็นเส้นนูนโค้งต่อกันเป็นรูปปีกกา พระเนตรโปน พระนาสิกแบน พระโอษฐ์หนา และขมวดพระเกศาใหญ่ มีรัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม

พระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท สูง ๒.๕๐ เมตร

ระหว่างข้อพระบาทมีจารึกอักษร ปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ๑๒ ตัว ๑ บรรทัดเป็นรูปแบบอักษรที่นิยมใช้แถบอินเดียตอนใต้ ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๑ -๑๒ อ่านว่า “ปุญกรมชระ ศรีสมาธิคุปต (ะ)” แปลว่า พระศรีสมาธิคุปตะ เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการทำบุญ

ลักษณะของพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทนี้ คล้ายกับพระพุทธรูปนั่งห้อย พระบาทในถ้ำอชันตา ประเทศอินเดีย

ภายในถ้ำฤษีเขางู

ลายหินในถ้ำ

พระพุทธรูปที่แกะสลักจากผนังถ้ำ

บริเวณผนังถ้ำฤาษีทางด้านตะวันตก พบภาพจำหลักบนผนังถ้ำ เป็น รูปพระพุทธรูปประทับยืนแสดงปางประทานอภัย สมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ ๑๑ -๑๓ เช่นเดียวกัน บริเวณโดยรอบพระเศียรพระพุทธรูปมีร่องรอยสีแดงติดอยู่ สันนิษฐานว่าแต่เดิมคงจะมีการทาสีที่ องค์พระพุทธรูปด้วยเขางูจึงเป็นหลักฐานที่แสดงให้ทราบว่า พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยมากว่า ๑,๐๐๐ ปี

ขอบคุณข้อมูลจาก :: laelae2013


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ราชบุรี วันเดียวก็เที่ยวได้ ศาลเจ้าพ่อเขางู - ถ้ำฤษีเขางู

ราชบุรี วันเดียวก็เที่ยวได้ พระพุทธฉายเขางู อุทยานหินเขางู

ความคิดเห็น