........นอกจากหลวงพระบางจะเมืองแห่งมรดกโลก

พิธีการตักบาตรในทุกเช้าของเมืองหลวงพระบางยังถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน

........การตักบาตรข้าวเหนียวเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาของชาวพุทธหลวงพระบาง

เป็นอัตลักษณ์อันดีงามของชาวหลวงพระบางที่สืบทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพญาติโยมและนักท่องเที่ยวในชุดผ้าซิ่นและชุดพื้นเมืองนั่งเรียงรายมาใส่บาตร

เหล่าพระสงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถวยาวมารับบิณฑบาตร

ผู้เขียนได้มีโอกาสถ่ายภาพการตักบาตรข้าวเหนียวเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562

........ผู้เขียนตื่นขึ้นมาอย่างตกใจ เพราะตื่นช้า เมื่อคืนนอนดึกไปหน่อย

รีบอาบน้ำ และละหมาด เสร็จแล้วรีบคว้า กล้อง เพื่อจะไปถ่ายรีบสวย

การตักบาตรข้าวเหนียว ตอนแรกไปรอผิดจุด ต้องถามพี่น้องลาวว่า

เขาตักบาตรข้าวเหนียวที่ไหนครับ พี่น้องลาวชี้ไปทางวัดเชียงทอง

ผู้เขียนรีบเดินไป ก้าวยาว ๆ เพื่อจะได้รูปที่สวย ๆ สวยแค่ไหนลองไปชมดูได้เลยครับ


......📌ฝากกดติดตามกันด้วยครับ

Instagram : instagram.com/hasbooloh

Facebook : facebook.com/MR.StopCheckin/

Youtube : youtube.com/c/HasbulahSamae

Blogger : stopcheckinhere.blogspot

Mr.Stop Checkin Here

 วันพฤหัสที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 17.50 น.

ความคิดเห็น