เที่ยวโตเกียวโอไดบะ สำนักงานใหญ่กันดั้ม Gundam Base รีวิวโดย T3B

โอไดบะเที่ยว 1 วันเอาให้คุ้มอย่าลืมไปดู VDO อื่นๆนะครับ https://www.youtube.com/watch?v=Kh0s5Xa-U0w&list=PLILb21ST3d6tKlaCaa5TFwouuJgkUjvp2

เที่ยวโตเกียวโอไดบะ สำนักงานใหญ่กันดั้ม Gundam Base

เที่ยวโตเกียวโอไดบะ สำนักงานใหญ่กันดั้ม Gundam Base

 วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.33 น.

 วันที่เดินทาง 15 ต.ค. 2562

โอไดบะเที่ยว 1 วันเอาให้คุ้มอย่าลืมไปดู VDO อื่นๆนะครับ

https://www.youtube.com/watch?v=Kh0s5Xa-U0w&list=PLILb21ST3d6tKlaCaa5TFwouuJgkUjvp2

ความคิดเห็น