เที่ยวญี่ปุ่น EP.5 โอเอโดะ ออนเซน โมโนกาตาริ โอไดบะ l T3B บังเอิญทัวร์ รีวิวโดย T3B

Oedo Onsen Monogatari ออนเซนสำหรับนักท่องเที่ียวที่ควรไปลอง จองไปก่อนถูกมากผ่าน Klook http://bit.ly/2RJ7iL3

เที่ยวญี่ปุ่น EP.5 โอเอโดะ ออนเซน โมโนกาตาริ โอไดบะ l T3B บังเอิญทัวร์

เที่ยวญี่ปุ่น EP.5 โอเอโดะ ออนเซน โมโนกาตาริ โอไดบะ l T3B บังเอิญทัวร์

 วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 19.55 น.

 วันที่เดินทาง 16 ธ.ค. 2562

Oedo Onsen Monogatari ออนเซนสำหรับนักท่องเที่ียวที่ควรไปลอง จองไปก่อนถูกมากผ่าน Klook http://bit.ly/2RJ7iL3

ความคิดเห็น