คนขับรถ/ไกด์ของพวกเราคือ คุณโม เรน์ Moe Rain ครับ สามารถติดต่อคุณ Moe ได้ที่

อีเมล์: [email protected]

และ LINE ID: 450405613

สวัสดีครับ ผมกับครอบครัว, 5 ท่าน + พระ 1 รูป = 6 คน, ไปเที่ยวกันเองที่พม่า วันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 อยากมาแชร์ประสบการ และอยากมารีวิวคนขับรถ/ไกด์ ที่พวกเราทุกคนรู้สึกประทับใจมากครับ แต่ก่อนจะพูดถึงคนขับรถ ผมขอแชร์ก่อนว่า ทริปนี้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของพวกเรา ต่อคน สำหรับ 6 คน = 8,717.44 บาท/คน ครับ

พวกเราได้ไปกราบไหว้และขอพรจาก:

1. พระธาตุอินทร์แขวน, Golden Rock

2. พระธาตุมุเตา, Shwe Maw Daw

3. พระราชวังบุเรงนอง ที่เมืองหงสาวดี

4. พระนอน องใหญ่ ที่เมืองหงสาวดี

5. พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระสี่ทิศ เมืองหงสาวดี Kyaikpun Pagoda

6. พระเจดีย์กลางน้ำ เยเลพญา เมืองสิเรียม ใกล้เมืองย่างกุ้ง

7. พระธาตุเจดีย์โบตาทาวน์ Botataung Pagoda

8. เทพทันใจ ท่านนัตโบโบยี ที่เจดีย์โบตาทาวน์

9. เทพกระซิบ ท่านเมี๊ยะนานหน่วย ที่เจดีย์โบตาทาวน์

10. พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง Shwe Dagong Pagoda

11. พระธาตุเจดีย์ซูเล่ Sule Pagoda

12. พระนั่งองใหญ่

13. พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี, พระนอนตาหวาน Kyauk Htat Gyi Buddha

14. พระธาตุวัดเขี้ยวแก้ว

15. พระหินอ่อน

8,717.44 บาท/คน รวมค่าตั๋วเครื่องบิน Thai Lion Air, ค่าเช่ารถตู้บวกค่าน้ำมัน + ค่า toll ways ในพม่าทั้งหมด + บวกคนขับ/ไกด์ (ไม่รวมทิปคนขับ), ค่าโรงแรมทั้งสองที่ มีอาหารมื้อเช้าให้ทุกคนทั้งสองที่, ค่าอาหารกลางวัน และเย็นทุกมื้อ, ค่าเข้าชมทุกสถานที่, ค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด เช่นค่ารถ truck ขึ้น/ลง พระธาตุอินทร์แขวน + ค่ากระเช้าขึ้น พระธาตุอินทร์แขวน + ค่าเรือข้ามฟากเข้าชมพระธาตุกลางน้ำ + ค่าน้ำหนักเพิ่ม 20 ก.ก.ลงใต้ท้องเครื่องบินขากลับ

ที่ไม่ได้รวมในราคานี้ก็มีแค่ทิปคนขับรถและค่า pocket wifi ที่ผมเช่าจากที่ดอนเมือง ขอแนะนำให้เช่า Pocket WiFi ไปด้วยนะครับ จะเพิ่มความสะดวกและความอุ่นใจกับท่านอย่างยิ่ง รุ่นที่ผมเช่าเชื่อมได้ถึง 5 คน สัญญาณดีตลอดทริปนี้ครับ 

รายละเอียดต่อวันเป็นดังนี้ครับ:

จ. 28 ตุลา 2562

6,135 บาท/คน รวมค่าตั๋วเครื่องบิน Thai Lion Air ต่อคน, รวมค่าเช่ารถตู้บวกค่าน้ำมันและคนขับ (ไม่รวมทิปคนขับ),

รวมค่าที่พักโรงแรม Eternity Resort ใกล้พระธาตุอินทร์แขวน และ

รวมค่าโรงแรม Merchant Art Hotel ใกล้พระธาตุชเวดากอง ค้าง 2 คืนในย่างกุ้ง ค่าโรงแรมทั้งสองที่รวมค่าอาหารเช้าต่อคนด้วยครับ

Total Cost Cost per Person (USD) Cost per Person (THB)@30.8
Plane Tickets per Person $504.00 $84.00 ฿2,587.20
Transportation Cost $280.00 $46.67 ฿1,437.33
Tip for Driver, Moe Rain $0.00 ฿0.00
Hotel in Kin Pun, Eternity Hotel, 1 night $141.12 $23.52 ฿724.42
Hotel in Yangon, Merchant Art Hotel, 2 nights $270.00 $45.00 ฿1,386.00

ร้านอาหาร Feel 39 miles - 36,645 จาด, 725.30 บาท/6 คน = 120.88 บาท/คน

ค่ารถ truck ขึ้น/ลง พระธาตุอินทร์แขวน - 2000 จาด/คน × 6 คน = 12,000 จาด/เที่ยว × 2 เที่ยว = 24,000 จาด ไปและกลับ, 475.03 บาท/6 คน = 79.17 บาท/คน

ค่ากระเช้าขึ้น พระธาตุอินทร์แขวน - 10,000/คน × 6 คน = 60,000 จาด, 1187.63 บาท/6 คน = 197.94 บาท/คน

ค่าเข้ากราบ พระธาตุอินแขวน - 10,000/คน × 6 คน = 60,000 จาด, 1187.63 บาท/6 คน = 197.94 บาท/คน

ร้านอาหาร Feel Kinpun - 34,650 จาด, 685.86/5 คน = 137.17 บาท/คน (พระไม่คิด)

ร้านอาหาร KFC - 8,700 จาด, 172.21 บาท/5 คน = 34.44 บาท/คน (พระไม่คิด)

อ. 29 ตุลา 2562

ค่าดอกไม้บูชาคนละ 500 จาด × (6 ชุด + 1 ชุด ให้คนขับรถ) = 3,500 จาด, 69.27 บาท/6 คน = 11.55 บาท/คน

ร้านอาหาร Three-Fives - 70,000 จาด, 1385.47 บาท/6 คน = 230.91 บาท/คน

ค่าเข้าสี่ (4) สถานที่ในเมืองหงสาวดี (Bago) 10,000/คน × 6 คน = 60,000 จาด, 1187.63 บาท/6 คน = 197.94 บาท/คน

ร้านอาหาร Golden Duck - 65450 (64350 + 1100 tip) จาด, 1295.41 บาท/6 คน = 215.90 บาท/คน

6,135+120.88+79.17+197.94+197.94+137.17+34.44+11.55+230.91+197.94+215.90 = 7,558.84 บาท/คนพ. 30 ตุลา 2562

ค่าเรือข้ามฟาก - 5000 + 1000 จาด ทิป = 6000 จาด, 118.67 บาท/6 คน = 19.78 บาท/คน

ค่าเข้าชมพระธาตุกลางน้ำ - 3000 จาด/คน × 5 คน = 15000 จาด (พระเขาไม่ได้คิด), 296.62 บาท/5 คน = 59.32 บาท/คน (พระไม่คิด)

อาหารกลางวัน - 27720 จาด, 548.16 บาท/5 คน (พระไม่คิดเพราะไม่ได้ทาน) = 109.63/คน (พระไม่คิด)

ค่าเข้าไหว้พระถาตุโบต้าเทาว์ - 30000 จาด, 593.15 บาท/5 คน (พระไม่คิด) = 118.63/คน (พระไม่คิด)

ค่าเข้าไหว้พระธาตุชเวดากอง - 10000/คน × 5 คน (พระไม่คิด) = 50,000 จาด, 988.79 บาท/5 คน = 197.76 บาท/คน (พระไม่คิด)

ค่าอาหารทะเลมื้อเย็น - 68040 + 1000 ทิป จาด = 69040 จาด, 1365.49 บาท/5 คน = 273.10 บาท/คน (พระไม่คิด)

พฤ. 31 ตุลา 2562

ค่าอาหารมื้อกลางวันที่ร้าน golden duck - 75000 + 1000 จาด = 76,000 จาด, 1507.24 บาท/6 คน = 251.21 บาท/คน

ค่าน้ำหนักเพิ่ม 20 ก.ก.ลงใต้ท้องเครื่องบิน Thai Lion Air = 775 บาท/6 คน = 129.17 บาท/คน

19.78+59.32+109.63+118.63+197.76+273.10+251.21+129.17 = 1,158.6 บาท*******************************************************************************************************************************************

คนขับรถ/ไกด์ของพวกเราคือ คุณโม เรน์ Moe Rain ครับ สามารถติดต่อคุณ Moe ได้ที่

อีเมล์:  [email protected]

และ LINE ID:  450405613

คุณ Moe หรือ คุณโมเป็นคนเชื้อสายพม่า พูดภาษาอังกฤษได้คล่อง พูดภาษาไทยได้ไม่มาก แต่สามารถสื่อสารกันได้ด้วย App Google Translate

ทริปนี้ 4วัน 3คืน คุณโมและผมตกลงค่าบริการอยู่ที่ 280 USD ครับ ราคานี้คือรวมค่าเช่ารถตู้บวกค่าน้ำมัน + ค่า toll ways ในพม่าทั้งหมด + บวกคนขับ (แต่ไม่รวมทิปคนขับ) ครับ

คุณ Moe มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ดูแลพวกเราดีมาก ดูแลผลประโยชน์ให้พวกเราเวลาซื้อของ ทานอาหาร และเข้าชมสถานที่ ระว่างการเดินทางทริปนี้ มีสมาชิกคนหนึ่งป่วยเป็นโรคพิษจากอาหาร คุณโมโทรหาหมอประจำครอบครัวของเขาเพื่อจะเอาใบสั่งยา และพาไปหาเภษัชเพื่อที่จะซื้อยาด้วยครับ

ที่ประทับใจที่สุดคือเขามี option ให้เราเลือกเวลาจะทานอาหาร และเวลาที่ต้องการซื้อของฝาก สัมผัสได้ว่าเขาไม่ได้กินเปอร์เซ็นต์กับทางร้าน เพราะว่าหนึ่งในสถานที่ซื้อของนั้นเป็นห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่คุณโมแนะนำมา เป็นอาหารที่มีราคาถูก และเป็นอาหารที่อร่อยดี ดูตามรูปข้างล่างได้เลยครับ ขอบอกว่า เวลาพวกเราจะไปพม่าทริปหน้า จะติดต่อใช้บริการคุณโมอีกแน่นอนครับ 

คุณจี คาสิค

 วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.18 น.

ความคิดเห็น