แม่น้ำกว้างใหญ่ นั่งเรือชิวๆ ดูวิวสวยๆโดยรอบ มีเรือลำใหญ่ๆเต็มเลย

เพื่อเดินทางไปสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์(เจดีย์กลางน้ำ) จ.สมุทรปราการ

STEEL Play channel

 วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.27 น.

ความคิดเห็น