นั่งเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ไปสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์(เจดีย์กลางน้ำ) จ.สมุทรปราการ | Take a boat across the Chao Phraya River รีวิวโดย STEEL Play channel

แม่น้ำกว้างใหญ่ นั่งเรือชิวๆ ดูวิวสวยๆโดยรอบ มีเรือลำใหญ่ๆเต็มเลย เพื่อเดินทางไปสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์(เจดีย์กลางน้ำ) จ.สมุทรปราการ

นั่งเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ไปสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์(เจดีย์กลางน้ำ) จ.สมุทรปราการ | Take a boat across the

นั่งเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ไปสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์(เจดีย์กลางน้ำ) จ.สมุทรปราการ | Take a boat across the Chao Phraya River

 วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.27 น.

 วันที่เดินทาง 20 ต.ค. 2562

แม่น้ำกว้างใหญ่ นั่งเรือชิวๆ ดูวิวสวยๆโดยรอบ มีเรือลำใหญ่ๆเต็มเลย

เพื่อเดินทางไปสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์(เจดีย์กลางน้ำ) จ.สมุทรปราการ

ความคิดเห็น