ป้อมพระจุลฯ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รีวิวโดย STEEL Play channel

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของชาติ! แนะนำว่าต้องไปสักครั้งครับ มีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจหลายอย่างในสถานที่แห่งนี้ครับ ป้อมพระจุลจอมเกล้า(หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ป้อมพระจุลฯ) ตั้งอยู่ที่ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ครับ

ป้อมพระจุลฯ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ป้อมพระจุลฯ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

 วันพฤหัสที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 16.38 น.

 วันที่เดินทาง 28 พ.ค. 2555

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของชาติ! แนะนำว่าต้องไปสักครั้งครับ มีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจหลายอย่างในสถานที่แห่งนี้ครับ

ป้อมพระจุลจอมเกล้า(หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า ป้อมพระจุลฯ)
ตั้งอยู่ที่ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ครับ

ความคิดเห็น