[ไปขี่ช้างกันเถอะ] ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง รีวิวโดย STEEL Play channel

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ลำปาง ที่อยู่ กม.ที่ 28-29 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 เปิดทุกวัน เวลา 07.00-16.00น. (ปิดทำการเฉพาะวันช้างไทย 13 มีนาคม และวันรับเสด็จ) ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 100 บาทเด็ก 50 บาท(ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

[ไปขี่ช้างกันเถอะ] ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง

[ไปขี่ช้างกันเถอะ] ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง

 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 15.38 น.

 วันที่เดินทาง 14 เม.ย. 2555

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ลำปาง

ที่อยู่ กม.ที่ 28-29 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
เปิดทุกวัน เวลา 07.00-16.00น. (ปิดทำการเฉพาะวันช้างไทย 13 มีนาคม และวันรับเสด็จ)

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ 100 บาท
เด็ก 50 บาท
(ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ความคิดเห็น