[ของฝากเพียบ] ตลาดทุ่งเกวียน สุดยอดแหล่งรวมของฝากภาคเหนือ ของป่า อาหารพื้นบ้าน จ.ลำปาง รีวิวโดย STEEL Play channel

ตลาดทุ่งเกวียน หรือ กาดทุ่งเกวียนคือตลาด ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารแปลกนานาชนิด โดยเฉพาะอาหารที่มาจากป่า ตลาดแห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

[ของฝากเพียบ] ตลาดทุ่งเกวียน สุดยอดแหล่งรวมของฝากภาคเหนือ ของป่า อาหารพื้นบ้าน จ.ลำปาง

[ของฝากเพียบ] ตลาดทุ่งเกวียน สุดยอดแหล่งรวมของฝากภาคเหนือ ของป่า อาหารพื้นบ้าน จ.ลำปาง

 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 15.44 น.

 วันที่เดินทาง 14 เม.ย. 2555

ตลาดทุ่งเกวียน หรือ กาดทุ่งเกวียนคือตลาด ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารแปลกนานาชนิด โดยเฉพาะอาหารที่มาจากป่า ตลาดแห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ความคิดเห็น