วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง รีวิวโดย STEEL Play channel

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 18 กิโลเมตรที่อยู่: 271 ตำบล ลำปางหลวง อำเภอเกาะคา ลำปาง 52130เวลาทำการ: 07.30-17.00 น

วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 15.57 น.

 วันที่เดินทาง 15 เม.ย. 2555

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร
ที่อยู่: 271 ตำบล ลำปางหลวง อำเภอเกาะคา ลำปาง 52130
เวลาทำการ: 07.30-17.00 น

ความคิดเห็น