วัดพระธาตุดอยพระฌาน จ.ลำปาง 
-สถานที่ตั้ง วัดพระธาตุดอยพระฌาน ตำบล ป่าตัน อำเภอ แม่ทะ ลำปาง (THAILAND)
-มีรถสองแถวให้บริการขึ้นด้านบนฟรี(มีตู้ให้หยอดเงินตามกำลัง)
-หรือหากท่านใดต้องการความท้าทาย ก็สามารถเดินขึ้นบันไดได้ ซึ่งการเดินขึ้นจะดีหน่อย คือ
จะมีวิวต้นไม้และวิวมุมสูงสวยๆ ให้ได้ชื่นชมตลอดเส้นทางการเดิน

STEEL Play channel

 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 17.19 น.

ความคิดเห็น