วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามงดงามนานกว่าพันปี...เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต รีวิวโดย ไปแอ่วกัน Fun Trip

             วัดพระแก้วดอนเต้า หรือ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารมหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวังค่ะ ตําบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าเป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงาม มีอายุยาวนานนับพันปีเลยค่ะ ไปชมความงดงามกัน^^ วัดนี้เคยเป็นที่ประดิษฐาน

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามงดงามนานกว่าพันปี...เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามงดงามนานกว่าพันปี...เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต

 วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.23 น.

 วันที่เดินทาง 8 ก.พ. 2563

             วัดพระแก้วดอนเต้า หรือ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารมหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวังค่ะ ตําบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าเป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงาม มีอายุยาวนานนับพันปีเลยค่ะ ไปชมความงดงามกัน^^

วัดนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เป็นเวลานานกว่า 500 ปีทีเดียว ตามตำนานเล่าขานไว้ว่า พระมหาเถระแห่งวัดนี้ได้พบแก้วมรกตในแตงโม (ภาษาเหนือเรียกว่า หมากเต้า) และนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป แต่ต่อมาถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวง ปัจจุบันได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จนตราบเท่าทุกวันนี้

ซุ้มประตูโขง งดงามมาก

พระเจดีย์เก่าของวัดล่ามช้าง ประดิษฐานด้านหลัง รูปเจ้าพ่อทิพย์ช้างที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามค่ะ

โบสถ์วัดสุชาดาราม เป็นโบสถ์ขนาดเล็กออกแบบเป็นลายยกพื้นสูง เป็นโบสถ์แบบปิดมีผนังล้อมรอบ มีโถงอยู่ส่วนหน้าของโบสถ์สัดส่วนสวยงาม

พระบรมธาตุดอนเต้า พระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า มีวิหารหลวงอยู่ด้านขวา วิหารพระพุทธไสยาสน์อยู่ด้านซ้าย

วิหารลายคำสุชาดาราม เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของวัด ซึ่งกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ภายในมีภาพจิตรกรรมที่สวยงาม แต่ปัจจุบันทางวัดไม่ค่อยได้เปิดให้เข้าไปชมด้านใน 

หน้าบันวิหารลายคำ เป็นการตกแต่งที่ผสมศิลปะแบบพม่า ที่ทรงคุณค่าและหาดูได้ยากค่ะ

พระเจดีย์สุชาดา วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นเจดีย์ทรงลังกาสุโขทัยผสมล้านนา ฐานสูงต่อมุมลดชั้นสูงกว่าปกติ

มณฑปทรงปราสาท หรือพญาธาตุ ศิลปกรรมแบบพม่า อยู่ทางทิศใต้ขององค์เจดีย์ เป็นมณฑปหลังคายอดศิลปะพม่า ประดับลวดลายไม้ และแผ่นแกะสลักฝีมือละเอียดมาก ภายในมณฑปเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองประดับกระจกสีวิจิตรพิสดารมาก ซึ่งสร้างโดยเจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้านครลำปาง พร้อมกับจองคำแดงและแม่จันทร์ร่วมกับญาติพี่น้อง

ภายในมณฑป  เป็นศิลปะแบบพม่าซึ่งมีลักษณะงดงามและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่

พระบัวเข็ม เป็นพระประธานอยู่ในวิหารล้านนาที่สวยงาม มีรูปครูบาศรีวิชัย และหลวงพ่อเกษม เขมโก ที่ชาวเหนือศรัทธานับถือมาก

วิหารหลวง  ได้รับการบูรณะโดย "ครูบาศรีวิชัย" มีสัญลักษณ์สำคัญที่ปรากฏคือ ไม้แกะสลักบริเวณหน้าบัน รูปเสือ อันเป็นปีเกิดของครูบาศรีวิชัย(คือ ปีขาล) ขณะที่ รูปนารายณ์ทรงครุฑ เป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์สยาม มีนัยหนึ่งถึงการเป็นเมืองภายใต้การปกครองภายใต้รัฐสยาม

พระวิหารพระเจ้าทองทิพย์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมธาตุ หรือทางด้านเหนือของวิหารหลวง สร้างโดยพระนางจามเทวี ดังนั้นจึงมีชื่อเดิมว่า “วิหารพระนางจามเทวี” เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทองทิพย์ พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน วิหารหลังเก่ามีความชำรุดทรุดโทรม จนกระทั่งในปีพ.ศ.2505 สมเด็จย่า (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ได้เสด็จมานมัสการพระบรมธาตุดอนเต้า ณ วัดพระเก้าดอนเต้า ทรงมีพระราชศรัทธาบริจาคเงินเป็นทุนในการบูรณะวิหารร่วมกับศรัทธาสาธุชนจนสำเร็จเรียบร้อยงดงาม

ต้นทองกวาวออกดอกสวยงาม

ฝากกดติดตามเพจท่องเที่ยวด้วยนะเจ้า เพจ: ไปแอ่วกัน Fun Trip ^^

ความคิดเห็น