เที่ยววิถีไทย - วัดใหญ่จอมปราสาท จ.สมุทรสาคร รีวิวโดย Tatae Sutharat

สวัสดีค่ะ วันนี้อยากจะมารีวิววัดใกล้บ้าน ตอนเด็กๆไปวิ่งเล่นอยู่บ่อยๆ เพราะใกล้บ้านยาย วัดใหญ่จอมปราสาท เป็นวัดเก่าแก่มีอายุร่วม 500 ปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมทีชาวบ้านเรียกว่า “วัดใหญ่” หรือ “วัดจอมปราสาท” หรือ “วัดใหญ่จอมปร

เที่ยววิถีไทย - วัดใหญ่จอมปราสาท จ.สมุทรสาคร

เที่ยววิถีไทย - วัดใหญ่จอมปราสาท จ.สมุทรสาคร

 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.08 น.

 วันที่เดินทาง 19 ก.พ. 2563

สวัสดีค่ะ วันนี้อยากจะมารีวิววัดใกล้บ้าน

ตอนเด็กๆไปวิ่งเล่นอยู่บ่อยๆ เพราะใกล้บ้านยาย

วัดใหญ่จอมปราสาท

เป็นวัดเก่าแก่มีอายุร่วม 500 ปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เดิมทีชาวบ้านเรียกว่า “วัดใหญ่” หรือ “วัดจอมปราสาท” หรือ “วัดใหญ่จอมปราสาท” บ้าง

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดใหญ่สาครบุรี”

ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญ ตามอิชั้นมานะเจ้าคะ

พระอุโบสถ จุดเด่นอยู่ที่บานประตูไม้ที่แกะสลักลึกเข้าไปในเนื้อไม้ถึง 4 ชั้น

ทำให้มีลักษณะเหมือนภาพสามมิติเป็นลายพันธุ์พฤกษา ต้นไม้ ป่าไม้ ภูเขา สัตว์ และบุคคล เป็นศิลปะแบบจีน

กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2479

ภาพนี้เป็นมุมมอง จากภายในพระอุโบสถไปยัง พระวิหารเก่าค่ะ

พระวิหารเก่าก่ออิฐถือปูน

ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาแม้ปัจจุบันมีสภาพปรักหักพัง

แต่ภายในก็ยังมีความงามให้เห็นผ่านซุ้มประตูหน้าต่างที่เป็นซุ้มหน้านางซึ่งประดับลวดลายปูนปั้น

เจดีย์ทรงมณฑป : ลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงมณฑปเรือนธาตุมีซุ้มทั้งสี่ด้าน ส่วนยอดเป็นปรางค์

การกำหนดอายุสมัย : กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย-กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

การเดินทาง

สามารถเดินทางมาโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ( ถนนพระราม 2 )

เตรียมออกทางคู่ขนานเพื่อข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีน

ลงสะพานแล้วจะมองเห็นถนนเล็กๆซ้ายมือซึ่งเลี้ยวยากมาก ทางเข้าวัดจะอยู่ซ้ายมือ

ถ้าไม่ทันจริงๆ แนะนำให้ลงสะพานตรงไปก่อน แล้วไปเลี้ยวซ้ายเข้าซอย ทางเข้า ท่าฉลอม

(เป็นซอยแรกที่จะเจอหลังลงสะพาน) เข้าซอยไปแล้วตรงไปเรื่อยๆ จะเจอซอยซ้ายมือ

เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปค่ะเป็นทางตรง ฝั่งขวาจะเป็นวัดน้อยนางหงส์ จากนั้นเลี้ยวซ้ายตรงสุดทาง

แล้วตรงไปเรื่อยๆค่ะ จะเจอกับ ร.ร.วัดใหญ่จอมปราสาท ตรงอีกนิดแล้วจะเจอวัดขวามือ

จบแล้วนะคะ เที่ยวใกล้บ้านฉบับเรา ถ้ามีอะไรก็สอบถามมาได้นะคะ ^^

ความคิดเห็น