"กินแฟ ดูฟาย" กิจกรรมใหม่แนวๆ ที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยสุพรรณบุรี รีวิวโดย โรคบ้าเที่ยว

"กินแฟ ดูฟาย" กิจกรรมใหม่แนวๆ ที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยสุพรรณบุรี อยู่ที่ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (บ้านควาย) Buffalo Village  นอกจากจะได้เดินชมการแสดงของควายแสนรู้ และสัมผัสวิถีดั้งเดิมของชนบทเมืองสุพรรณแล้ว ยังมีกิจกรรมนั่งหรือจะนอนชิวๆ จิบกาแฟดูเจ้าทุยเล่นน้ำ งานนี้พลาดไม่ได้แล้วบรรยาก

"กินแฟ ดูฟาย" กิจกรรมใหม่แนวๆ ที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยสุพรรณบุรี

"กินแฟ ดูฟาย" กิจกรรมใหม่แนวๆ ที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยสุพรรณบุรี

 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 19.15 น.

 วันที่เดินทาง 19 ก.พ. 2563

"กินแฟ ดูฟาย" กิจกรรมใหม่แนวๆ ที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยสุพรรณบุรี

อยู่ที่ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (บ้านควาย) Buffalo Village 

นอกจากจะได้เดินชมการแสดงของควายแสนรู้ และสัมผัสวิถีดั้งเดิมของชนบทเมืองสุพรรณแล้ว ยังมีกิจกรรมนั่งหรือจะนอนชิวๆ จิบกาแฟดูเจ้าทุยเล่นน้ำ งานนี้พลาดไม่ได้แล้วบรรยากาศรอบๆร้านกาแฟ เราจะเห็นควายว่ายน้ำและสามารถให้อาหารควายได้

ความคิดเห็น