เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระราชูปถัมภ์ฯ

จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูประสิทธิ์ประสาทวิชาดนตรีไทย  ในวาระ 120 ปี 

ครูมนตรี ตราโมท ณ มูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปี 2563

โดย ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครู

ณ พิพิธภัณฑ์บ้านครูมนตรี ตราโมท อยู่ ซอย 3 แยก 4 ถนนติวานนท์ 3

(ซอยตรงข้ามกระทรวงสาธารณสุข) จ. นนทบุรี

เรานั่ง MRT สายสีม่วง ลงสถานีกระทรวงสาธารณสุข ทางออกที่ 3

ใครมีแรงก็เดินเข้าซอยได้ ส่วนเรานั่งแท็กซี่เข้าไป ค่ารถ 35 บาท

ช่วงเช้ามีการทำบุญเลี้ยงพระ พิธีไหว้ครูจะเริ่มประมาณ 9 โมงเช้า

“….ศรี ศรีวันนี้เป็นวันดี ขอให้เจริญศรีสุขสวัสดิ์ ตั้งใจปฏิพัทธิ์ นมัสการพระชินสีห์ 

ยอกรขึ้นเหนือเกล้า ประณตนิ้วดุษฎี คุณพระปกเกศี ทุกค่ำเช้าและเพลางาย 

อนึ่งข้าจะไหว้ พระอิศวร พระนารายณ์ เทพ และเทวดาทั้งหลาย ทั้งบิดามารดา 

คุณครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สั่งสอนมา ขอคุณครูจงรักษาให้ข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุข…” 

พุทโธสวัสดีมีชัย ธัมโมสวัสดีมีชัย สังโฆสวัสดีมีชัย....

(อ้างอิง : http://www.human.nu.ac.th/jhnu/file/journal/2011_02_17_17_17_08-1-2-3.pdf)

ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครู
และครอบประสิทธิ์ประสาทวิชาดนตรีไทย

เนื่องจากวาระ 120 ปี ครูมนตรี ตราโมท วันนี้ลูกศิษย์และศิษย์เก่ามากันเยอะ

ถวายเครื่องสังเวย

วงปี่พาทย์บรรเลงเพลงหน้าพาทย์

โปรยข้าวตอกดอกไม้ เป็นการบูชา เทพยดา ครู อาจารย์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

เจิมจณุ ศีรษะโขน

ใบไม้มงคล (ใบเงิน ใบทอง ใบนาค ใบมะตูม หญ้าแพรก)

สำหรับให้ลูกศิษย์ที่มาไหว้ครูทัดหู  ผู้ชายทัดข้างขวา ผู้หญิงทัดข้างซ้าย

ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ จุลเจิม ทัดใบไม้มงคลให้

ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ  

ลูกศิษย์เก่าแก่ ถ่ายภาพที่ระลึก

ครูเจิมไม้ตีระนาด

ครูเจิมจุณศีรษะพระภรตฤษี เทริด และพระพิราพ อีกครั้งก่อนทำพิธีครอบนาฏศิลป์

1. พระภรตฤษี เป็นครูท่านแรกที่จดจําท่ารำของพระอิศวร ที่ลงมาถ่ายทอด

    ในโลกมนุษย์ และเป็นผู้แต่งตำรานาฏยศาสตร์ขึ้น      

2. เทริด เป็นสัญลักษณ์ของละครแบบแรก คือ ละครโนราห์หรืออีกความหมายหนึ่ง
    คือ เทริด เป็นเครื่องประดับศรีษะที่ใช้ได้ทั้งพระและนาง การครอบด้วยเทริด
    จึงเท่ากับว่ารับบทบาทได้ทั้งพระและนาง

3. พระพิราพ เป็นปางหนึ่งของพระอิศวรผู้ให้กําเนิดการฟ้อนรํา

การครอบของฝ่ายนาฏศิลป์ ครูประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ เจิมจุณ ให้ใบไม้มงคลทัดหู

รับขันกำนลจากศิษย์ จากนั้นจะครอบศีรษะพระภรตฤษี เทริด พระพิราพ ให้ศิษย์

"เจิมจุณ" คุณญาณี ตราโมท

เด็ก ๆ มาไหว้ครูและครอบประสิทธิ์ประสาทวิชาดนตรีไทย

เมื่อครูรับขันกำนลแล้ว ก็ครอบฉิ่งให้ เป็นอันเสร็จพิธี

ต่อเพลงหน้าพาทย์ฆ้องวงใหญ่

ใบไม้มงคลของเรา

ปีนี้ลูกศิษย์ครูมนตรี ตราโมทมากันเยอะ กว่าจะเสร็จพิธีก็บ่ายโมงกว่า

ปีนี้ไม่ได้ถ่ายภาพเดี่ยว ดร.สิริชัยชาญ เห็นว่าท่านดูเหนื่อย ๆ ลูกศิษย์เยอะ

นั่งเหน็บกินขาไปหลายรอบ กว่าจะเสร็จพิธี

Joy'Gangster


เอ็นทรีที่เกี่ยวข้อง : พิธีไหว้ครูและครอบครูวิชาดนตรีไทย บ้านครูมนตรี ตราโมท ปี 2562

https://th.readme.me/p/27318

Joy'Gangster

 วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.31 น.

ความคิดเห็น