วัดสูงเม่นเป็นวัดที่รวบรวมคัมภีร์ล้านนาที่มากที่สุดในโลก

การสร้างคัมภีร์ใบลานในหมู่พุทธศาสนิกชนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเชื่อว่าจะได้อานิสงส์ยิ่งใหญ่ที่ไม่สามารถประมาณได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีธรรมเนียมนิยมสร้างคัมภีร์ใบลานถวายมากมาย

ส่วนประกอบคัมภีร์ธรรมใบลาน

1.ผ้าห่อคัมภีร์

ในอดีตนั้นผู้คนมีความเชื่อว่าผู้ชายจารธัมม์ หรือที่แปลว่าการเขียนธัมม์ ผู้หญิงถวายผ้าห่อคัมภีร์ จะได้รับอานิสงส์แห่งการสร้างธัมม์ เช่นเดียวกัน ผ้าห่อคัมภีร์มีหลายชนิด แล้วแต่ศรัทธาของผู้สร้าง เช่น ผ้าไหม ผ้าต่วน ผ้าซิ่น ผ้าลายขิด ผ้าทอยกดอก ผ้าทอยกดิ้น เป็นต้น

2.ไม้ปันจั๊กหรือไม้ฉลาก

เป็นไม้ที่ไว้สลักชื่อ วันเดือนปีและสถานที่สร้าง เพื่อบ่งบอกถึงผู้สร้าง ซึ่งไม้จะมีทั้งสีทองและสีของไม้ธรรมดา

แล้วแต่ความต้องการของผู้สร้าง

3.ใบลาน

บันทึกด้วยอักษรธัมม์ล้านนา โดยใช้เหล็กจาร แล้วจะมัดรวมเป็นผูกโดยทั่วไปจะนับ 24 ลานเป็นเกณฑ์ เมื่อจารครบ 24 ลาน จะมัดรวมกันเป็น 1 ผูก ในคัมภีร์มัดหนึ่งจะมีจำนวนผูกมากน้อยต่างกัน บางเรื่องจบเพียง 4 ผูก แต่บางเรื่องอาจยาวถึง 20-30 ผูก การมัดใบลานรวมเป็นผูกจะใช้ สายสนอง คือไหมหรือด้าย ร้อยตามรูที่เจาะเอาไว้

4.ไม้ประกบ เป็นแผ่นไม้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างยาวเท่าใบลานและหนาประมาณ1-2 เซนติเมตร ส่วนใหญ่ทำจากไม้เนื้อแข็ง ใช้ขนาบ 2 ข้าง เป็นปกหน้าและปกหลัง อาจมีการตกแต่งให้สวยงาม และเรียกตามลักษณะของวัสดุที่ใช้ตกแต่ง เช่น ไม้ประกับไม้สักธรรมดา ไม้ประกับแกะสลัก ไม้ประกับประดับมุก ไม้ประกับประดับกระจก เป็นต้น

วัดสูงเม่น ตั้งอยู่บนถนนหมายเลข101 หรือ AH13 หรือ ถนนสายหลักที่จะมุ่งไปน่าน พะเยา เเละ เชียงราย

ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.เเพร่GPS.https://goo.gl/maps/nqj3WKcs9rii82z38

สามารถติดตามเราได้เเต่ เพจ เเพร่ชิล

https://www.facebook.com/Revie...

แพร่ชิล

 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 20.27 น.

ความคิดเห็น