Let us fix your day by FIX Coffee

อีกหนึ่งสาขา ใจกลางเมืองย่านสีลม

ตัวร้านดีไซน์เป็นคาเฟ่สไตล์ลอฟต์

เน้นโทนดำและผนังปูนเปลือย

ร้านมี2ชั้น ดื่มที่ร้าน หรือ จะtake awayก็ได้

รสชาติกาแฟค่อนข้างดี หอม และไม่เปรี้ยว☕

#คาเฟ่กรุงเทพ

#รีวิวคาเฟ่

อาทิตย์หน้าไม่ว่าง

 วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.53 น.

ความคิดเห็น