"บ้านกร่างแค้มป์" รีวิวโดย Blue.Eyes.Photo

ถนนทุกเส้น ลำธารทุกสายนำเราจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง...การเดินทางในช่วงชีวิตหนึ่งมีหลากหลายเส้นทางให้เราได้ค้นเจอ...และในหนึ่งเส้นทางมีหลากหลายชีวิตผ่านมาและพ้นไป...บันทึกไว้ที่ แก่งกระจาน16.10.21___________________________________หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ. 4 (บ้านกร่าง)อุทยานแห่งชาติแก่งก

"บ้านกร่างแค้มป์"

"บ้านกร่างแค้มป์"

 วันพฤหัสที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 21.29 น.

 วันที่เดินทาง 16 ต.ค. 2564

ถนนทุกเส้น ลำธารทุกสาย
นำเราจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง
...
การเดินทางในช่วงชีวิตหนึ่ง
มีหลากหลายเส้นทางให้เราได้ค้นเจอ
...
และในหนึ่งเส้นทางมีหลากหลายชีวิต
ผ่านมาและพ้นไป
...

บันทึกไว้ที่ แก่งกระจาน
16.10.21

___________________________________

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ. 4 (บ้านกร่าง)
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
(เปิดให้ท่องเที่ยวเเล้ว)

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ. 19 (เขาพะเนินทุ่ง)
(เปิด 1 พฤศจิกายน)

• แสดงเอกสารการรับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม
• ผลตรวจ COVID-19 ด้วย ATK หรือ RT-PCR ไม่เกิน 3 วัน
• สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
• ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ ล่วงหน้าก่อนเดินทางมา
___________________________________

https://www.facebook.com/blue....

ความคิดเห็น