"ทะเลหมอกหลังฝนที่ลานหินแตก"

"เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ลานหินปุ่ม"

"น้ำตกร่มเกล้าภราดร"

"ลานสนกับละอองหมอกยามเช้า"

Blue.Eyes.Photo

 วันพฤหัสที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 02.01 น.

ความคิดเห็น