[ ทั ศ นั ย ใ ช้ ใ จ เ ดิ น ต อ น 10 สิ่งที่ต้องทำใน "หลวงพระบาง" ]


ສະບາຍດີ ຫຼວງພຣະບາງ

"หลวงพระบาง" เป็นเมืองเก่าแก่ของอาณาจักรล้านช้าง (ล้านช้างสไตล์) ตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักร ซึ่งแต่ก่อนนางก็ถูกเรียกแบบบ้านๆ เมืองซวา (ออกเสียงว่า ซัว) ด้วยความที่ชื่อไม่เพราะหรืออย่างไรก็แล้วแต่ นางก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "เชียงทอง" และต่อมาในสมัยพระโพธิสารราชเจ้าพระองค์ได้อาราธนาพระบางซึ่งเดิมประดิษฐานอยู่ที่เมืองเวียงคำ ขึ้นมาประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงทองอันเป็นนครหลวง เมืองเชียงทองจึงถูกเรียกว่า หลวงพระบาง นับแต่นั้นมา อ้อ!! พอจะเก๊ทแล้วนะ กับประวัติที่มาที่ไปของชื่อนาง

ด้วยความเป็นหลวงพระบางสไตล์นี่แหละ นางจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ว่า มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์โคโลเนียลสไตล์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมน้ำโขงและน้ำคาน ซึ่งไหลบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม จึงไม่แปลกใจทำไมนางถึงได้รับตำแหน่งนี้ไปครอง

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมมาให้และคิดว่าไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนหลวงพระบาง และไม่จำเป็นต้องทำให้ได้ก่อนตายนะ!! เอาเป็นว่าชอบอันไหนสะดวกอันไหนก็จัดเลย ดีงามพระรามสี่ อิเวอรี่ติงกิงก่องแก้วทุกที่ทุกอันตามด้านล่างเอย..


1 0 สิ่ ง ที่ ต้ อ ง ท ำ เ มื่ อ ม า ห ล ว ง พ ร ะ บ า ง


1. พระธาตุภูสี (พูสี) / จุดชมวิวเมืองหลวงพระบาง / Sunset Point

“พระธาตุจอมสี" หนึ่งในสถานที่อันโดดเด่นของเมืองหลวงพระบางก็ว่าได้ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปสักการะพระธาตุบนยอด รวมทั้งชมวิวเมืองหลวงพระบางไปรอบเกือบ 360 องศา เลยก็ว่าได้ โดยไฮไลท์เด็ดดวงพวงสวรรค์ของที่นี่ ก็คงจะเป็นบริเวณบนยอดพระธาต กับวิวอันวิจิตร ความสวยสดงามของเมืองหลวงพระบาง แม่น้ำคาน อาคารบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์ทอดยาวสุดลูกหูลูกตา พื้นหลังเป็นภูเขาสลับเรียงรายไปมาล้อมรอบเมืองเข้าด้วยกัน และอีกด้านหนึ่งของของเมือง มีก็แม่น้ำโขง สายน้ำแห่งชีวิตที่ไหลผ่านตัวเมือง อีกทั้งช่วงเย็นตะวันเริ่มลาลับขอบฟ้า พูดได้เลยว่าที่นี่เป็นจุดดูพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดจุดนึงของโลกเลยก็ว่าได้

" ภ า พ ถ่ า ย ส ว ย เ ช่ น ไ ร ส ถ า น ที่ จ ริ ง ส ว ย เ ช่ น นั้ น "

" แ ส ง สุ ด ท้ า ย ข อ ง วั น "

==> สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง (บริเวณตลาดมืด)

==> เวลาเปิด-ปิด : ตลอดทั้งวัน

==> ค่าเข้าชม : 20,000 Kips (80-90 บาท)



2. ปั่นจักรยานหรือเดินชมอาคารเก่า

เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องทำเลยก็ว่าได้ กับการชมความงดงามของตึกอาคารเก่าแก่สมัยฝรั่งเศสปกครอง (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) ที่ได้กลิ่นอายของความเป็นชาติตะวันตกสมัยก่อน และยังคงหลงเหลือให้ได้สัมผัสในเมืองหลวงพระบางแห่งนี้ โดยในปัจจุบันตึกเหล่านี้จะถูกดัดแปลงให้เป็นสถานที่ราชการ หรือโรงแรม ร้านค้าต่างๆ เป็นต้น และที่ขาดไม่ได้คืออาคารบ้านเรือนในแบบอาณาจักรล้านช้างที่สวยในแบบต้นฉบับล้านช้างแท้ๆ รับรองว่ามุมชิคๆ กับการถ่ายรูปแบบฮิปสเตอร์มีเยอะมาก จะหันซ้ายหรือหันมุมกล้องไปทางไหน คุณจะได้มุมมองใหม่ๆ ของการถ่ายรูปเกิดขึ้นแน่นอน

==> สถานที่ตั้ง : รอบเมืองหลวงพระบาง

==> เวลาเปิด-ปิด : ตลอดทั้งวัน

==> ค่าเข้าชม : ฟรี



3. วัดเชียงทอง

วัดเชียงทอง วัดที่เก่าแก่ที่ควรไปสัการะไหว้พระขอพรเป็นอย่างยิ่ง โดยวัดถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2103 สร้างโดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างอย่างแท้จริง ความสวยงามตามล้านช้างสไตล์ที่คุณไม่ควรพลาด

==> สถานที่ตั้ง : บริเวณทิศเหนือของเมือง ติดแม่น้ำโขง

==> เวลาเปิด-ปิด : 8.00-17.00 น.

==> ค่าเข้าชม : 20,000 Kips (80-90 บาท)



4. ถ้ำติ่ง หรือถ้ำปากอู

ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาและมีการค้นพบพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในคริสศตวรรษที่ 18-19 กว่า 2,500 องค์ ส่วนใหญ่ทำขึ้นจากไม้ เมื่อตอนค้นพบใหม่มีพระพุทธรูปจำนวนหนึ่งที่ทำด้วยเงินและทองคำ แต่ถูกลอกออกไปหมด นับแต่นั้นมาถ้ำติ่งจึงเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ เจ้ามหาชีวิตแห่งหลวงพระบางต้องไปสักการบูชาพระพุทธรูปในถ้ำ โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ลาวทั้งเจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาร พระสงฆ์ ประชาชนทั่วไปจะเดินทางไปสรงน้ำพระพุทธรูปที่ถ้ำติ่งบนและถ้ำติ่งล่าง จากนั้นจึงไปไปสรงน้ำพระพุทธรูปที่วัดปากอู ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับถ้ำติ่งสำหรับถ้ำบนนั้นมีทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น สองข้างทางร่มรื่นด้วยเงาไม้ ลักษณะถ้ำติ่งบนเป็นปากถ้ำไม่ลึกมาก มีพระพุทธรูปอยู่ภายในถ้ำแต่ไม่เยอะเท่าถ้ำติ่งล่าง ที่ปากถ้ำมีไฟฉายให้เช่าสำหรับเข้าไปส่องดูภายในถ้ำ

==> การเดินทาง : แนะนำให้ซื้อทัวร์ แบบจอยทริป ราคาก็ประมาณ 50,000++ Kips

==> สถานที่ตั้ง : อยู่ในภูเขาลูกใหญ่ตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำโขง อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านปากอู

==> เวลาเปิด-ปิด : 8.00-17.00 น.

==> ค่าเข้าชม : 20,000 Kips (80-90 บาท)


5. ตลาดมืด หลวงพระบาง

ถือเป็นไฮไลท์เด็ดในยามค่ำคืน ของหลวงพระบาง ถนนคนเดินกลางคืน หรือเรียกแบบลาวสไตล์ ว่า "ตลาดมืด" เป็นตลาดจัดในลักษณะถนนคนเดิน ปิดถนน รถวิ่งเข้าไม่ได้ สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าจากท้องถิ่น เช่น เสื้อผ้าทอ เครื่องเงิน ภาพวาด งานศิลปะต่างๆ ถ้ายังนึกไม่ออก บรรยากาศจะคล้ายถนนคนเดินของเชียงใหม่ ในส่วนของราคาก็ไม่ต่างจากบ้านเราเท่าไหร่ แต่แนะนำให้ต่อปากต่อคำต่อราคา ต่อวนไปค่ะ ถ้าไม่ได้ราคาสมเหตุสมผลก็ไม่ต้องเอา เดี๊ยวแม่ค้าก็ลดให้เอง

==> สถานที่ตั้ง : บริเวณหน้าพระราชวังเก่า บนถนนศรีสว่างวงศ์

==> เวลาเปิด-ปิด : 17.00-22.00 น.

==> ค่าเข้าชม : ฟรี


" เ มื อ ง แ ห่ ง ขุ น เ ข า ส า ย น้ ำ แ ล ะ ผู้ ค น ที่ เ ป็ น มิ ต ร = เ มื อ ง ห ล ว ง พ ร ะ บ า ง "


6. พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์)

เป็นอาคารแบบฝรั่งแต่หลังคาเป็นแบบทรงลาว หันหน้าเข้าสู่พระธาตุพูสี ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารเตี้ยๆชั้นเดียว ตั้งอยู่บนพื้นยกสูง มีความงดงามลงตัวของศิลปะยุคอาณานิคม ผสมกับศิลปะแบบล้านช้าง สภาพโดยรอบมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ที่ไม่หนาจนเกินไป

==> สถานที่ตั้ง : บริเวณหน้าพระราชวังเก่า บนถนนศรีสว่างวงศ์

==> เวลาเปิด-ปิด : แบ่งเป็น 2 ช่วง ตอนเช้า 8.00 - 11.30 ปิดขายบัตรเข้าชมสำหรับภาคเช้าเวลา 11.00 น. ตอนบ่าย 13.30 - 16.00 น. ปิดขายบัตรเข้าชมสำหรับภาคบ่ายเวลา 15.30 น.

==> ค่าเข้าชม : ด้านนอกฟรี ด้านใน 30,000 Kips (130-140 บาท)



7. ลิ้มลองอาหารท้องถิ่น

ถ้าไม่ได้ลิ้มลองอาหารท้องถิ่น ก็คงจะไม่ได้รสชาติความเป็นหลวงพระบาง หรือลาวอย่างแท้ จริง สำหรับอาหารที่ขึ้นชื่อ หลักๆ ของที่นี่ ผมก็เอามาฝาก เผื่อเป็นแนวทาง รสชาติความอร่อยก็ขึ้นอยู่ของแต่ละร้านครับ โดยร้านเด็ดๆ ที่ได้ลิ้มลองมาและบอกต่อ ก็ตามนี้

1. ร้านส้มตำ ไกย่าง ซอย Street food (ตลาดมืด)

กิมมิคของร้านนี้คงจะเป็นอาหารปิ้งย่าง รสชาติถูกปากคนไทยแน่นอนครับ รวมไปถึงส้มตำหรือตำลาวรสชาติอูมามิมากกก คือพูดง่ายๆ แซ่บนัวจนลูกลูกลืมผัวกันเลยทีเดียว

==> สถานที่ตั้ง : Street food เกือบร้านสุดท้าย (ไม่มีชื่อร้าน) คนขายพี่ผู้ชายอวบๆ กับพี่ผู้หญิง

==> เวลาเปิด-ปิด : 17.00-22.00 น.

==> ค่าเข้าชม : ฟรี

==> ราคาต่อหัว : 100 บาท++


2.ข้าวจี่ลาวใส่ไข่

อีกหนึ่งความชอบ อันนี้ส่วนตัวเลยครับ รสชาติของกลิ่นข้าวที่โดนความร้อน บวกกับไข่ที่ราดบนตัวข้าวเหนี่ยว รับรองฟินจนจิกหมอน

==> สถานที่ตั้ง : ตลาดเช้า มีร้านเดียวนั่งขาย

==> เวลาเปิด-ปิด : 05.00-08.00 น.

==> ค่าเข้าชม : ฟรี

==> ราคาต่อหัว : ไม้ละ 2,000 Kips (8-9 บาท)


3. ร้านกาแฟ ประชานิยม

ร้านกาแฟดั่งเดิม ของหลวงพระบาง ร้านนี้ไฮไลท์คงจะเป็นโจ้กรสชาติอร่อย บวกกับกาแฟ ชาร้อน หรือปาท่องโก๋ ไมโล โอวัลติน ก็เข้ากัน เป็นอีกหนึ่งร้านที่แนะนำเป็นอย่างยิ่ง

==> สถานที่ตั้ง : ใกล้ตลาดเช้า ร้านตั้งอยู่หัวมุมบริเวณหน้าแม่น้ำโขง

==> เวลาเปิด-ปิด : 0ุ6.00-10.00 น.

==> ราคาต่อหัว : 10,000++ Kips (50++ บาท)


4. ร้านข้าวเปียก

ข้าวเปียกอันขึ้นชื่อของหลวงพระบาง ร้านที่ไม่มีชื่อร้าน แต่คนแน่นมาก ทั้งช่วงเที่ยง เย็น รสชาติกลมกล่อม อร่อยแบบต้องร้องขอชีวิต อันนี้อร่อยจริงๆ ไม่เชื่อก็ต้องไปลอง 555

==> สถานที่ตั้ง : ตรงข้ามวัดหัวเชียง บนถนนเจ้าฟ้างุ่ม

==> เวลาเปิด-ปิด : 08.00-17.00 น.

==> ราคาต่อหัว : ชามเล็ก 10,000 Kips ใหญ่ 15,000 Kips (45-60 บาท)


5. ขนมครก

กิมมิคเด็ดของขนมครกที่นี่คงจะเป็น การทำแบบสดใหม่ใส่ใบตอง ดูรักษ์โลกดีครับ ชอบตรงจุดขายแบบนี้ เรื่องของรสชาติก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ของแต่ละร้าน แต่ยังคงความอร่อยกลมกล่อม ไม่หวานมากครับ

==> สถานที่ตั้ง : หน้าทางเข้า Street food (ตลาดมืด)

==> เวลาเปิด-ปิด : 18.00-22.00 น.

==> ราคาต่อหัว : 5,000 Kips (20-25 บาท)


6. เบียร์ลาว

รสชาติ ก็เฉยๆ ดื่มง่าย อันนี้คงไม่อธิบายอะไรมาก ใครสายนี้ก็ควรลอง แต่ผมว่าคอเหล้าคงดื่มมากันบ้างแล้ว


7. ร้าน Joma Bakery Cafe หลวงพระบาง

ร้านดังของหลวงพระบาง สำหรับผมร้านนี้ เรื่องของอาคารการจัดร้านก็สวยดีครับ เมื่อเทียบกับร้านอื่นๆในตัวหลวงพระบาง คนเยอะตลอดทั้งวัน ก็คงจะตามรีวิวมากัน ในส่วนของรสชาติ ผมเฉยๆ บอกเลย ทั้งน้ำทั้งเค้ก ไม่ต้องมโน แต่ถ้าอยากรบร้อนมานั่งตากแอร์ ฟรีไวไฟ ก็มานั่งแช่ได้เลย สำหรับใครไม่มีที่ไปก่อนจะไปสนามบินแล้วมีเวลาเหลือก็มานั่งแช่ได้ที่นี่

==> สถานที่ตั้ง : ตรงข้ามวัดหัวเชียง บนถนนเจ้าฟ้างุ่ม หน้าปากซอยโจมา

==> เวลาเปิด-ปิด : 08.00-20.00 น.

==> ราคาต่อหัว : 10,000++ Kips (50++ บาท)



8. ตลาดเช้า

ในส่วนของตลาดเช้า ถามว่ามีอะไรไหม ก็ต้องมีสิ งั้นจะแนะนำทำไมละ ถูกม่ะ 555 สำหรับคนไม่มีประสบการณ์ไปเดินตลาดบ้านๆ ตามต่างจังหวัด ผมก็แนะนำให้มาดูสินค้าซื้อขายของที่นี่ เราอาจจะเจอผักผลไม้ สัตว์ต่างๆ ที่แปลกตานานาชนิดไปจากที่เราเคยรู้จักมาก่อนครับ

==> สถานที่ตั้ง : ตรงข้ามห้องสมุด หลวงพระบาง

==> เวลาเปิด-ปิด : 05.00-09.00 น.

==> ค่าเข้า : ฟรี



9. น้ำตกตาดกวางสี

น้ำตกตาดกวางสีตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงพระบาง ประมาณ 30 กิโลเมตร ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ข้อดีของน้ำตกที่นี่ ไม่ต้องเดินไกลจากทางเข้า บริเวณทางเข้าน้ำตกจะมีศูนย์อนุรักษ์หมี ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมหมีจากการช่วยเหลือจากการค้าสัตว์ป่าในสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศลาว ซึ่งค่าเข้าชมส่วนหนึ่งก็นำมาอนุรักษ์บำรุงหมี หลังจากชมพี่หมีแล้ว ก็เดินมาอีกนิดนึงก็จะเริ่มเจอน้ำตก ต้องยอมรับเลยว่าสวยมาก ด้วยความที่น้ำใส สีมรกต มีปลาว่ายไปมา ย้ำตรงนี้แนะนำให้ลงไปเล่นน้ำ ลงไปให้น้ำบำบัด ลงไปแช่เท้าทำสปาปลา รับรองคุ้มค่ากับชีวิตแน่นอนนะจุดนี้ดีงามพระรามสี่

==> การเดินทาง : แนะนำให้ซื้อทัวร์แบบจอยทริป ราคา 50,000++ Kips

==> สถานที่ตั้ง :

==> เวลาเปิด-ปิด : 06.00-17.00 น.

==> ค่าเข้า : 20,000 Kips (80-90 บาท)



10. ตักบาตรข้าวเหนียว

ภาพบรรยากาศที่งดงามตามวิถีของชาวหลวงพระบาง คงจะหนีไม่พ้นวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เราจะได้เห็นชาวบ้านนำกะติ๊บข้าวเหนียว ปูเสื่อเพื่อนั่งรอตักบาตรข้าวเหนียว สำหรับใครที่ต้องการตักบาตรข้าวเหนียว ก็คงต้องตื่นแต่เช้าตรู่เลยครับ เพื่อออกมากรอใส่บาตร ส่วนสถานที่ใส่บาตรก็ตรงถนนคนเดิน (ตลาดมืดนั่นแหละ)


"เ มื อ ง S l o w L i f e อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง "


สุดท้ายเป็นข้อมูลที่ควรรู้ครับ!!

==> ที่หลวงพระบาง ลาว สามารถจ่ายเป็นเงินบาทได้ แต่ไม่แนะนำให้จ่ายเงินบาท ราคาเทียบแล้วเราจะเสียเปรียบ

==> สำหรับท่านที่เดินทางโดยสายการบิน ท่านสามารถแลกเงินได้ที่ทางออกเลย ราคาเรทจะดีกว่าเข้าไปแลกในเมือง

==> สำหรับท่านที่เดินทางโดยสายการบิน รถเข้าเมืองมีบริการที่สนามบิน ราคาคนเดียว 50,000 Kips (250 บาท)

==> เรื่องภาษาคนลาวฟังไทยรู้เรื่อง เราก็ฟังออก ดังนั้นไม่ต้องกังวลปัญหาเรื่องการพูด

==> สินค้าส่วนใหญ่นำเข้าจากไทยเรื่องราคาก็ต้องแพงตามมา บางอย่างก็แพงมากบางอย่างก็แพงเล็กน้อย (ดังนั้นให้คิดเรื่องค่าขนส่ง)

==> ที่พักมีหลายราคา หลายระดับ ราคาหลักร้อยแนะนำซอยโจมาหรือระแวกใกล้เคียง และแนะนำให้พักในย่านเมืองเก่า หรือโซนแหล่งท่องเที่ยว ท่านจะสามารถเดินชมเที่ยวรอบเมืองได้

==> ถ้ำติ่งและน้ำตก สามารถซื้อทัวร์ได้ทั่วไป ราคาจอย จะถูกกว่า


ฝากติดตามบันทึกการเดินทางของผมด้วยนะครับ

เพจทัศนัยใช้ใจเดิน : https://www.facebook.com/cbellethaionly/

IG : golffyprince4755

ทั ศ นั ย ใ ช้ ใ จ เ ดิ น

 วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.55 น.

ความคิดเห็น