วัดสะแล่ง

เป็นวัดเก่าแก่สมัยเดียวกับวัดพระธาตุศรีดอนคำ และเป็นที่บรรจุพระธาตุพระอุระพระพุทธเจ้า พระอุโบสถเป็นทรงล้านนาประยุกต์ ประวัติความเป็นมาของวัดมีว่า วัดนี้สร้างในสมัยพระนางจามเทวี

✨

เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีโบราณวัตถุเป็นพระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยอาณาจักรทวารวดี จนถึงอยุธยาตอนปลาย

ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่

GPS : https://goo.gl/maps/n3AjHMko86H4Grnr5#เเพร่ชิล #เที่ยวเเพร่ #อำเภอลอง #แพร่
เพจ แพร่ชิล

แพร่ชิล

 วันพฤหัสที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.51 น.

ความคิดเห็น