วัดร่องขุ่น อุโบสถสีขาว
จังหวัด เชียงราย
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
อุปกรณ์ที่ใช้
    Canon EOS-6D
    Canon EF 24-70mm f4L IS USM

วัดร่องขุ่น อุโบสถสีขาว
วันนี้เรามาเดินเล่น และถ่ายรูปกันที่วัดร่องขุ่นของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ กันน๊ะครับ

มุมนี้น่าจะสวยที่สุดแล้วครับ

ลอง Closeup เข้าไปหน่อย

ตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าน๊ะครับ

ลองมาถ่ายมุมนี้ดูบ้าง

ลองถ่ายกับสระน้ำ

ตรงนี้เป็นบริเวณทางออกน๊ะครับ

อันนี้เป็นมุมด้านข้าง

อาคารส่วนอื่นๆในวัดครับ

ตรงนี้เป็นที่โยนเหรียญทำบุญครับ

เขียนคําอธิษฐานตรงนี้ได้ครับ

ศาลาสีทอง

มีหุ่นให้ถ่ายรูปคู่อยู่ด้านหน้าด้วยครับ

แบกกล้อง

 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.08 น.

ความคิดเห็น