วัดผาลาด(สกิทาคามี)ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ  เป็นวัดที่มีอายุกว่า 600 ปี สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้ากือนา ครั้งที่พระองค์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่พระสุมณเถระนำมาจากสุโขทัย โดยประทับบนหลังช้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการเสี่ยงทายหาสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ช้างมงคลเดินต่อขึ้นไปตามลำธารจนถึงห้วยผาลาด ที่เป็นหน้าผาสูงชัน ข้างลำห้วยมีที่ราบเป็นบริเวณกว้าง (ชื่อของวัดผาลาด มาจากคำว่า ผะเลิด เพราะคนที่ดินตามช้างมาตามลำธารน้ำตก แล้วเกิดลื่นหกล้มกันหลายคน บ้างก็ว่าช้างก็ลื่นเหมือนกัน เมื่อตั้งวัดจึงตั้งชื่อตามน้ำตก)ช้างได้หยุดพักอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วช้างก็เดินนำขึ้นไปตามลำดับสู่ยอดดอยสุเทพ หรือดอยอ้อยช้าง ช้างมงคลก็แส่นสะเครียน 3 ที แล้วย่อเข่าลงบนที่นั้น เมื่อพระมหาสุมนะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงจากหลังมาแล้ว ช้างก็ดับจิตจุติจากไปในวันนั้น และสถานที่บรรจุพระบรมธาตุก็คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ในปัจจุบัน (ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่)

เราขึ้นไปเที่ยวชมวัดกันตอน 17.30 น. บรรยาศกาศเริ่มเย็นต้องรีบทำเวลาเดินชมวัดเสียหน่อย เดี๋ยวฟ้าจะมืดเสียก่อน

วิหารพระเจ้ากือนา ตั้งอยู่ริมผาก่อนถึงน้ำตกใกล้กับลานจอดรถ หน้าบันประดับด้วยไม้แกะสลักรูปนกยูง ประดับกระจกสีฟ้าเขียว ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบชาวลั้วะ 

มีเจดีย์ทรงพม่

ถือเป็นวัดที่สวยงาม มีทัศนียภาพที่แปลกตากว่าวัดอื่นในเชียงใหม่ เพราะมีน้ำตกผาลาดผาดผ่านบริเวณวัด สามารถมองเห็นผาหินเบื้องล่าง และวิวเมืองเชียงใหม่จากมุมนี้ได้เลย สถานที่นี่ยังสามารถเป็นทางเดินป่าขึ้นไปบนดอยสุเทพได้อีกด้วย

ในลำธารก่อนจุดที่เป็นน้ำตกมีปลาด้วยนะ

วันที่เราไปมีนักท่องเที่ยวพอสมควร ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ แถมยังมีจุดที่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วย น้ำในบ่อเย็นมาก แต่เราไม่ได้ถ่ายรูปมาเพราะรีบเดิน ชมวัดกลัวจะมืดเสียก่อน

บันไดนาคริมน้ำตก เป็นบันไดเก่าแก่ที่เคยเป็นเส้นทางแสวงบุญ สำหรับการเดินขึ้นดอยในสมัยก่อน

บริเวณนี้เป็นลานกว้างมีต้นไม้ใหญ่ ทำให้สัมผัสได้ถึงความสงบ อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่สำหรับพุทธศานิกชนและบุคคลทั่วสามารถมาฝึกนั่งสมาธิ และปฏิบัติธรรมกันได้


ภายในวัดยังมีจุดอื่นที่เรายังเดินชมไม่ทั่วอีกเยอะ เสียดายมากเพราะเวลาไม่เอื้ออำนวย เป็นวัดที่สวย สงบ ร่มรื่นอีกวัดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดต้องแวะมาเที่ยว

Emmy Journey

 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.24 น.

ความคิดเห็น