ไหว้พระประจำวันเกิด 8 สี
พระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ 21 เมตร
เดินลอดบ่วงนาคบาศก์ทรัพย์เศรษฐี 12 ราศี 
กราบสักการะหลวงพ่อให้เศรษฐีสูง 32 เมตร
 นมัสการหลวงพ่อองค์แสน ขอพรเจดีย์เศรษฐีนวโกฏิ
ณ. วัดเขาช่องพัฒนาราม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

วัดเขาช่องพัฒนาราม อยู่ติดริมถนนสายท่ามะกา-หนองตากยา มีพระครูปลัดเฉลิม โชติกโร เป็นเจ้าอาวาส ภายในบริเวณวัดมีสถาปัตย์กรรมต่างๆ อยู่มากมาย

 ก่อนเข้าไปภายในบริเวณวัดจะต้องเดินลอดซุ้มประตูท้าววิรูปักโข ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่จาตุมหาราชผู้ปกครองทิศตะวันตก ทรงเป็นเทวดาที่เป็นเจ้าแห่งนาค

เมื่อเข้ามาด้านในจะพบกับซุ้มประตูบ่วงนาคบาศก์ทรัพย์เศรษฐี 12 ราศี

คาถาลอดบ่วงนาคบาศก์
เอหิ พญานาคะสุปัณณานัง พุทโธภะคะวา พุทธังสิทธิชะนาจิตตัง
ธัมมังสิทธิชะนาจิตตัง สังฆังสิทธิชะนาจิตตัง อิติปิโสภะคะวา
พุทธมัดใจ โมเรียกมา บ่วงทัพพะนาคา เยติ โอมประสิทธิเม

เดินลอดซุ้ม บ่วงนาคบาศก์ ไปจนสุดทางเดินเพื่อนมัสการหลวงพ่อองค์แสน องค์ดำ 200 ปี

ด้านข้างมี พระประจำวันเกิด 8 สี นามว่า “พระวันชนะ” ผู้ที่มากราบไหว้ก็จะได้มีชัยชนะในทุกๆ สิ่ง

กราบสักการะ หลวงพ่อให้เศรษฐี สูง 32 เมตร ปางประทานพร ที่ใหญ่ที่สุดใน อ.ท่ามะกา

ทางขึ้นทั้งซ้ายและขวาเป็นรูปพญานาค ทอดลำตัวไปตามราวบันได

มีระฆังแขวนอยู่รายรอบ ทั้ง 3 ด้าน

นอกจากมียังมี พระพุทธรูปปางไสยาสน์ องค์ใหญ่ขนาด 21 เมตร

เจดีย์เศรษฐีนวโกฏิ

ด้านในประดิษฐาน พระเศรษฐีนวโกฏิ คือ พระพุทธรูป 9 พระพักตร์ แทนใบหน้าของมหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่าน ในสมัยพุทธกาล

บรรยากาศรอบๆวัด

วัดเขาช่องพัฒนาราม ถือเป็นอีกหนึ่งวัดที่น่ามาเยือนในจังหวัดกาญจนบุรี มีพระพุทธรูปและองค์เทพให้กราบไหว้หลายจุด และยังมีจุดที่กำลังก่อสร้างอีกมาก เหมาะกับสายมูเป็นอย่างยิ่ง

...ที่นี่ก็ดีนะ...

ที่นี่ก็ดีนะ 5365

 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.34 น.

ความคิดเห็น