อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

MUANG SING HISTORICAL PARK

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ มีพื้นที่ประมาณ 641 ไร่ ตัวเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีกำแพงดินล้อมรอบ

ค่าเข้าชม : ผู้ที่มีสัญชาติไทย 20 บาท / ชาวต่างชาติ 100 บาท / ภิกษุ นักศึกษาในเครื่องแบบ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี
ค่ายานพาหนะ : รถยนต์ 50 บาท / สามล้อเครื่อง 30 บาท / จักรยานยนต์ 20 บาท / จักรยาน 10 บาท 
เวลาเปิด : เปิดทุกวัน 08.00 - 16.30 น.

มีอาคารจัดแสดงศิลปวัตถุ ชิ้นส่วนที่ได้จาการขุดพบ อยู่ใกล้กับบริเวณลานจอดรถ

ศรีษะรูปบุคคลหรือพระศิวะ (รูปจำลอง)

ฝั่งตรงข้ามของอาคารจัดแสดงจะเป็นทางเดินไปสู่ตัวปราสาทหิน บริเวณโดยรอบมีความร่มรื่นปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่

ด้านหน้าของโบราณสถานหมายเลข 1

โบราณสถานหมายเลข 1 เป็นปราสาทหลังใหญ่ที่มีความโดดเด่นและสมบูรณ์กว่าจุดอื่นๆ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง

ภายในโบราณสถานหมายเลข 1 ประดิษฐานรูปเคารพหินทรายพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี

มีลวดลายวิจิตร งดงามทั้งด้านหน้าและด้านหลังรูปเคารพ

ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ด้านบนปราสาทหิน

โบราณสถานหมายเลข 3 เป็นอาคารเล็กๆ ที่ก่อด้วยศิลาแลง คาดว่าเป็นฐานของเจดีย์

มองจากโบราณสถานหมายเลข 3 ไปยังองค์ปราสาท

ภายในอุทยาน บรรยากาศร่มรื่นเป็นอย่างมาก

.... ที่นี่ก็ดีนะ ....

ที่นี่ก็ดีนะ 5365

 วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.20 น.

ความคิดเห็น