"เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ"


วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร


          เมื่อขับรถไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4011 ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็จะพบวัดนี้ตามปราถนา แต่หากมาเส้น ทางหลวงเอเชียสาย 2 (AH2) ต้องเลี้ยวที่แยกไชยาเพื่อใช้ถนน 4011 เช่นกัน

ประวัติความเป็นมา

             หนึ่งในสามโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของทิศด้ามขวานแห่งสยามประเทศ วัดพระบรมธาตุไชยา หรือที่มีชื่อเต็ม ๆ ว่าวัด "พระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร" สถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

          พระอารามหลวงชั้นเอก โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามว่า "วัดพระบรมธาตุไชยา" ในปีพ.ศ. 2500 เดิมชื่อ วัดพระธาตุไชยา ไม่ปรากฎหลักฐานทางเอกสารแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่จากหลักฐานน่าจะเป็นสมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิเชื่อมต่อกับอาณาจักรศรีวิชัย โดยสันนิษฐานว่าประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14 ซึ่งเป็นช่วงที่รับเอาพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเข้ามา

          จากปรากฎหลักฐานของโบราณวัตถุ โบราณสถาน หรือศิลปวัตถุ ที่ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ทราบว่าวัดวัดพระบรมธาตุไชยาเป็นวัดที่เก่าแก่ และผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนานหลายยุคหลายสมัย 

                 พระวิหารหลวง สร้างยื่นล้ำเข้าไปในพระวิหารคด ในพระวิหารหลวงมีพระพุทธน้อยใหญ่มากมายหลายองค์ ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญกิจกรรมการกุศล และเป็นที่ประชุมคณะสงฆ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พระวิหารหลวง

          ถัดออกมาด้านนอกทางขวามือของพระวิหารหลวงก็จะมี ปูชนียวัตถุสำคัญพระพุทธรูปศิลาทรายแดง 3 องค์ " หรือ "พระพุทธรูป 3 พี่น้อง" โดยพระพุทธรูปทั้ง 3 สร้างโดยสกุลช่างไชยาปางมารวิชัยในสมัยอยุธยา ประดิษฐานอยู่บริเวณลานกลางแจ้งภายในกำแพงแก้ว  

          และทางซ้ายมือจะมีองค์เจดีย์ขนาดใหญ่ (ใหญ่กว่าองค์อื่น) ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ไว้มีนามว่า "หลวงพ่อโต " เป็นศิลปะแบบลังกา

เจดีย์ที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อโต" อยู่ภายใน

          เอาหละครับถ้าไหว้สักการะด้านนอกครบหมดแล้ว เตรียมความพร้อมเราจะพาทุกท่านเข้าไปยังจุดไฮไลท์เพื่อกราบนมัสการ พระบรมธาตุไชยา กันเลยนะครับ โดยเริ่มจากถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบแล้วก้าวเข้าไปด้วยใจที่สงบกันได้เลย

ลานทางเข้าสู่องค์เจดีย์

บริเวณรอบเจดีย์พระบรมธาตุไชยาจะมี " พระระเบียงหรือพระวิหารคด " แปลนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบริเวณรอบ ๆ เป็นทีประดิษฐานพระพุทธรูปสกุลช่างไชยา ขนาดและปางต่างๆ รวมทั้งสิ้น 180 องค์ ชาวบ้านแถบนี้มักเรียกกันเรียกว่า "พระเวียน"

พระพุทธรูปรอบ ๆ

           ส่วนของพระบรมธาตุไชยาอยู่ตรงกลาง เป็นเจดีย์ทรงปราสาทเรือนธาตุมีฐานเป็นรูปกากบาท มีมุขทั้ง ๔ ด้าน สูงจากฐานถึงยอดประมาณ ๒๔ เมตรตั้งอยู่บนฐานบัวลูกแก้วรูปสี่เหลี่ยม ตกแต่งด้วยเสาติดผนัง ซึ่งเป็นโบราณสถานตามแบบลัทธิมหายานตั้งแต่อาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรือง รอบองค์พระธาตุมีเจดีย์เล็ก ๆ ตั้งอยู่โดยรอบ และยังเป็นพุทธสถานแห่งเดียวของประเทศไทยที่ยังคงเอกลักษณ์ของสมัยศรีวิชัยมีบันไดทางขึ้นไปนมัสการพระพุทธรูปภายในองค์เจดีย์ได้

         เป็นอย่างไรกันบ้างครับ อิ่มหนำสำราญบุญใหญ่กันไหมครับ แม้แดดจะร้อนสักหน่อย แต่สถานที่แห่งนี้มากี่ครั้งยังอบอุ่นใจทุกครั้ง และยังคงสวยงามเสมอ แม้ว่าวันนี้ผู้คนจะเยอะแยะไปหน่อย และไม่ยอมปล่อยพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวอื่นได้สัมผัสความสวยงามแบบไม่มีคนบ้างก็ตาม

สำหรับใครอยากจะมา : สถานที่แห่งนี้จะเปิด 08.00 - 16.00 น. (ไม่เสียค่าเข้าชม)

พิกัด : วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร >>https://goo.gl/maps/NWLVntYhus...<<

แล้วเราจะพาทุกท่านไปทำบุญและท่องเที่ยวกันใหม่ สถานที่ต่อไปจะเป็นที่ไหน กดติดตามกันไว้นะครับ 

สวัสดี ^^

-เสือซ่อนยิ้ม-

เสือซ่อนยิ้ม

 วันพฤหัสที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 20.48 น.

ความคิดเห็น