เมื่อคนเดินทาง ชอบจดบันทึก ความสนุกก็เกิดขึ้นหลังจากจบทริป ดอยปุยหลวง!!! รีวิวโดย May Macro

หลายต่อหลายครั้งที่เราเดินด้วยกันโดยไม่มีคำสนทนาใดๆ ระหว่างทางมากนัก หลายต่อหลายครั้งที่เรา เริ่มงอแงใส่กัน หลายต่อหลายครั้งที่เราเริ่มถอดใจกับการเดินทาง และหลายต่อหลายครั้งที่เราถามตัวเองว่ามาลำบากทำไม แต่ทุกครั้ง ทุกอย่างจะหายไปเพราะเรายังคงเดินข้างๆ กัน ไปเรื่อยๆ จนถึงจุดหมาย แ

เมื่อคนเดินทาง ชอบจดบันทึก ความสนุกก็เกิดขึ้นหลังจากจบทริป ดอยปุยหลวง!!!

เมื่อคนเดินทาง ชอบจดบันทึก ความสนุกก็เกิดขึ้นหลังจากจบทริป ดอยปุยหลวง!!!


หลายต่อหลายครั้งที่เราเดินด้วยกันโดยไม่มีคำสนทนาใดๆ ระหว่างทางมากนัก


หลายต่อหลายครั้งที่เรา เริ่มงอแงใส่กัน

หลายต่อหลายครั้งที่เราเริ่มถอดใจกับการเดินทาง

และหลายต่อหลายครั้งที่เราถามตัวเองว่ามาลำบากทำไม

แต่ทุกครั้ง ทุกอย่างจะหายไปเพราะเรายังคงเดินข้างๆ กัน ไปเรื่อยๆ จนถึงจุดหมาย และทำให้เรารู้ว่า

จุดหมายเป็นสิ่งที่เราต้องไปให้ถึง แต่สิ่งที่เราจำได้ตลอดทริป คือการเดินทางร่วมกัน

ความคิดเห็น