หลายต่อหลายครั้งที่เราเดินด้วยกันโดยไม่มีคำสนทนาใดๆ ระหว่างทางมากนัก


หลายต่อหลายครั้งที่เรา เริ่มงอแงใส่กัน

หลายต่อหลายครั้งที่เราเริ่มถอดใจกับการเดินทาง

และหลายต่อหลายครั้งที่เราถามตัวเองว่ามาลำบากทำไม

แต่ทุกครั้ง ทุกอย่างจะหายไปเพราะเรายังคงเดินข้างๆ กัน ไปเรื่อยๆ จนถึงจุดหมาย และทำให้เรารู้ว่า

จุดหมายเป็นสิ่งที่เราต้องไปให้ถึง แต่สิ่งที่เราจำได้ตลอดทริป คือการเดินทางร่วมกัน

May Macro

 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.32 น.

ความคิดเห็น