เดินป่ามาหลายต่อหลายครั้ง


ขึ้นเขามาหลายต่อหลายลูก

หน้าฝนชุ่มฉ่ำ

หน้าหนาวก็เย็นยะเยือก

หน้าร้อน ก็ร้อน แรง แล้ง

และไฟป่าที่ยังดับไม่สนิท กลิ่นควันไฟยังคงคละคลุ้งไปทั่วเขา

แต่พวกเราก็มีความสุขเล็ก หลายๆ เรื่อง ระหว่างทางตลอดๆ

May Macro

 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.52 น.

ความคิดเห็น