ฤดูฝนที่ชุ่มฉ่ำ


ฤดูฝนที่เขียวไปทั้งเขา

ฤดูฝนที่มีแต่ไอหมอก

ฤดูฝนที่ทำให้ดอกไม้บาน

และฤดูฝนที่เต็มไปด้วยดงทาก!!!

May Macro

 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.39 น.

ความคิดเห็น