วัสดีเชียงใหม่ เจ้า!!!

ทริปนี้ เดินทางจาก กรุงเทพ โดยเครื่องบิน ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาประมาณ1 ชม. แบบชิวๆ จากนั้นเดินทางด้วยรถแดงจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่มายังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ไปถึง ประมาณบ่ายโมง ก็เดินชิวๆไปซื้อบัตร อากาศวันนี้ไม่ชิวเลยทั้งที่เป็นหน้าหนาวอากาศร้อนมากๆ


อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือชื่อเดิมว่า สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 และทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์กลางการเรียนรู้พืชสวนโลก มีการจัดแสดงพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรและอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษางานวิจัย และเป็นแหล่งพบปะกันในกลุ่มเกษตรกร ภายในพื้นที่มีการจัดภูมิสถาปัตย์อย่างสวยงาม


บริเวณทางเข้าอุทยานไปวันธรรมดาคนจะน้อยกว่าวันหยุดครับ

เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ค่าเข้าชมคนไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 25 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 5311 4195-6 โทรสาร 0 5311 4196
หรือ www.ratchaphruekgarden.com

ภายในอุทยาน

  • หอคำหลวง
  • หอคอยชมวิว
  • โลกแมลง
  • ร้านจำหน่ายของที่ระลึก
  • สวนองค์กรเฉลิมพระเกรียติ
  • สวนนานาชาติ
  • สวนความหลากหลายทางชีวภาพ
  • หอประชุมนิทรรศการ

ส่วนจัดแสดงกล้วยไม้


สวนนานาชาติ


สวนของประเทศเกาหลี

สวนของประเทศลาว

สวนของประเทศอินเดีย

สวนของประเทศภูฎาน


สวนของประเทศจีน

หอคำหลวงไฮไลท์สำคัญของที่นี่


นั่งรถ shuttle bus ชมรอบสวน

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ที่ใช้จัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 และ มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554


contact us https://web.facebook.com/onthejourneythai


journeyXreview

 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.45 น.

ความคิดเห็น