#1วัน1จังหวัด1อำเภอ1ที่เที่ยว


อ่าวมะนาว อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

จุดนี้อยู่ด้านหลังใกล้กับอนุเสาวรีย์และพิพิธภัณฑ์

ซึ่งไม่ค่อยมีใครไปเท่าไร

และหาดตรงนี้เองที่ทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกมา

ในสมัยสงคราโลกครั้งที่ 2


หมายเหตุ :

1 วัน 1 จังหวัด 1 อำเภอ 1 ที่เที่ยว

เกิดจากการที่ผมเดินทางไปในหลากหลายที่ในเมืองไทย

แต่อาจจะไม่มีเวลาพิมพ์ รีวิว หรือเล่าสู่กันฟังสักเท่าไร

จึงเกิดไอเดียขึ้นว่า...งั้นไม่ต้องบอกอะไรมาก

แค่นำเสนอภาพสถานที่ผมไปมา

ทุกๆ 1 วัน 1 จังหวัด 1 อำเภอ 1 ที่เที่ยว

แบบไร้กฎเกณฑ์ ไม่ต้องเรียงจังหวัด ไม่ต้องเรียงอำเภอ

บางครั้งอาจไม่ต้องมีคำอธิบาย

เพราะระหว่างทางเราอาจเจออะไรที่สวยงามกว่าปลายทางก็เป็นได้

Nuim Navigator

 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.51 น.

ความคิดเห็น