ถัดจากพิพิธภัณฑ์ทหารผ่านศึกเวียดนามไปไม่ไกลนัก ก็จะเป็นที่ตั้งของอาคารอีกหลังหนึ่ง นั่นก็คือ อาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ กองพลทหารราบที่ ๙ ซึ่งเป็นที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมรภูมิลาดหญ้ามาจนถึงก่อตั้งเป็น กองพลทหารราบที่ ๙ "ค่ายสุรสีห์" แห่งนี้

ด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และพระบรมราชินีนารถ

ภาพผู้บังคับบัญชากองพลทหารราบที่ ๙ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ภายในมีห้องนิทรรศการจำนวน 9 ห้อง ประกอบด้วย ห้องเทิดไท้ราชันย์, ห้องฉายภาพยนตร์, ห้องประวัติศาสตร์ทุ่งลาดหญ้า. ห้องกองทหารอาสาสมัคร, ห้องกองพลทหารราบที่ 9, ห้องการป้องกันประเทศ, ห้องการรักษาความมั่นคง, ห้องเกียรติยศและความภาคภูมิใจ และห้องหอเกียรติยศ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 034-589-233-5 ต่อ 51405 ฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ร.9


โล่ห์และประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ

ประวัติศาสตร์การฝึกและร่วมรบ

ห้องเกียรติยศ พล.อ.สัญชัย รัชตะวรรณ ผู้บัญชาการที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่


ห้องเกียรติยศ พล.อ.ตะวัน เรืองศรี ผู้บัญชาการที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

เครื่องแบบ และเครื่องใช้ประจำตัว พล.อ. ตะวัน เรืองศรี

การปฏิบัติภารกิจสำคัญต่าง ๆ

บังเกอร์และแบบจำลองทหารประจำการ

เครื่องมือเครื่องใช้ประจำตัวทหาร

เครื่องแบบ และธง เมื่อยังคงสถานะ หน่วยเฉพาะกิจเสือดำ

พิพิธภัณฑ์ส่วนของสมรภูมิทุ่งลาดหญ้า

ภาพจำลองการรบที่สมรภูมิทุ่งลาดหญ้า

สุคนธ์ ริ้วทอง หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดภาคกลาง ททท.
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของทางพิพิธภัณฑ์ พล.ร. 9

รถถังปลดประจำการแล้วที่หน้าพิพิธภัณฑ์

ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ กองพลทหารราบที่ ๙ และพิพิธภัณฑ์ทหารผ่านศึกเวียดนาม เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 034-589-233-5 ต่อ 51405 ฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ร.9


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เขตทหาร น่าเที่ยว "ค่ายสุรสีห์" กาญจนบุรี :: พิพิธภัณฑ์ทหารผ่านศึกเวียดนาม

เขตทหาร น่าเที่ยว "ค่ายสุรสีห์" กาญจนบุรี :: พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ กองพลทหารราบที่ ๙

เขตทหาร น่าเที่ยว "ค่ายสุรสีห์" กาญจนบุรี :: มื้อกลางวันที่ "ร้านน้องเอ"

เขตทหาร น่าเที่ยว "ค่ายสุรสีห์" กาญจนบุรี :: อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ (มทบ. 17)

เขตทหาร น่าเที่ยว "ค่ายสุรสีห์" กาญจนบุรี :: เที่ยว เมืองมัลลิกา วันฟ้าฉ่ำฝน

เขตทหาร น่าเที่ยว "ค่ายสุรสีห์" กาญจนบุรี :: สวนไทรโยค รีสอร์ท แควน้อย

เขตทหาร น่าเที่ยว "ค่ายสุรสีห์" กาญจนบุรี :: ต้นจามจุรียักษ์

เขตทหาร น่าเที่ยว "ค่ายสุรสีห์" กาญจนบุรี :: แพอาหารริมเขื่อน

เขตทหาร น่าเที่ยว "ค่ายสุรสีห์" กาญจนบุรี :: เข้าถ้ำเสือ ที่วัดถ้ำเสือ

สายลม ที่ผ่านมา

 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.38 น.

ความคิดเห็น