เมฆฝนตั้งเค้ามาลาง ๆ

กินข้าวเสร็จเราก็กลับมาค่ายสุรสีห์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะมาชมสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ทาง กองพลทหารราบที่ ๙ จัดทำเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ สงคราม ๙ ทัพ

การตกแต่งบริเวณโดยรอบ

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ 1

พิธีกราบสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ 1

สุคนธ์ ริ้วทอง หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดภาคกลาง ททท. เป็นตัวแทนถวายมาลัย

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

จากนั้น เข้ารับฟังการบรรยายประกอบทัศนียภาพจริงจากนายทหารวิทยากร
เกี่ยวกับการรบในสงคราม ๙ ทัพ

พลตรี ดร. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก, รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก ขึ้นกล่าวขอบคุณและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในค่ายสุรสีห์ และเขตทหารอื่น ๆ

พลตรี ดร. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์

นายทหารวิทยากร รับมอบของที่ระลึกจาก
สุคนธ์ ริ้วทอง หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดภาคกลาง ททท.

เสาธง อันมีความหมายถึง ทัพอันเกรียงไกรของพม่าถึง ๙ ทัพที่ยกมาตีไทย

อาคารพิพิธภัณฑ์และการแสดงมัลติมีเดีย

ป้อมปราการที่ใช้สำหรับส่องดูทัพข้าศึก

ด้านในเป็นหอกลองไว้ลั่นกลองรบ

ศาลสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ 1

อาคารพิพิธภัณฑ์มองลงมาจากหอกลอง

ด้านในอาคารพิพิธภัณฑ์

รูปจำลองม้าศึกและแม่ทัพ

การบรรยายพิเศษประกอบมัลติมีเดีย เรื่อง สงคราม ๙ ทัพ

รูปจำลองทหารในสงคราม ๙ ทัพ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เปิดให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมและศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 034-589-233-5 ต่อ 51405 ฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ร.9


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เขตทหาร น่าเที่ยว "ค่ายสุรสีห์" กาญจนบุรี :: พิพิธภัณฑ์ทหารผ่านศึกเวียดนาม

เขตทหาร น่าเที่ยว "ค่ายสุรสีห์" กาญจนบุรี :: พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ กองพลทหารราบที่ ๙

เขตทหาร น่าเที่ยว "ค่ายสุรสีห์" กาญจนบุรี :: มื้อกลางวันที่ "ร้านน้องเอ"

เขตทหาร น่าเที่ยว "ค่ายสุรสีห์" กาญจนบุรี :: อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ (มทบ. 17)

เขตทหาร น่าเที่ยว "ค่ายสุรสีห์" กาญจนบุรี :: เที่ยว เมืองมัลลิกา วันฟ้าฉ่ำฝน

เขตทหาร น่าเที่ยว "ค่ายสุรสีห์" กาญจนบุรี :: สวนไทรโยค รีสอร์ท แควน้อย

เขตทหาร น่าเที่ยว "ค่ายสุรสีห์" กาญจนบุรี :: ต้นจามจุรียักษ์

เขตทหาร น่าเที่ยว "ค่ายสุรสีห์" กาญจนบุรี :: แพอาหารริมเขื่อน

เขตทหาร น่าเที่ยว "ค่ายสุรสีห์" กาญจนบุรี :: เข้าถ้ำเสือ ที่วัดถ้ำเสือ

สายลม ที่ผ่านมา

 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 20.22 น.

ความคิดเห็น