ไหว้พระ วัดศรีมงคล (บ้านก๋ง) อ.ท่าวังผา จ.น่าน รีวิวโดย เราสองพ่อลูก

ภายในโบสถ์หลังงาม ศาลาไม้กำลังก่อสร้าง ทางวัดจัดลานวัดไว้สวยงามรับนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ มองไปด้านหลังวัดจะมีวิวคาเฟ่ สวนผัก เอาสักหน่อยชาใข่มุกเติมเองข้างวัด ตำแหน่งที่ตั้ง https://www.google.com/maps/place/ ขัอมูลเพิ่มเติม https://mgronline.com/travel/det

ไหว้พระ วัดศรีมงคล (บ้านก๋ง) อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ไหว้พระ วัดศรีมงคล (บ้านก๋ง) อ.ท่าวังผา จ.น่าน

 วันพฤหัสที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 21.56 น.

 วันที่เดินทาง 29 ธ.ค. 2562

ภายในโบสถ์หลังงาม

ศาลาไม้กำลังก่อสร้าง

ทางวัดจัดลานวัดไว้สวยงามรับนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่

มองไปด้านหลังวัดจะมีวิวคาเฟ่ สวนผัก

เอาสักหน่อยชาใข่มุกเติมเองข้างวัด

ตำแหน่งที่ตั้ง https://www.google.com/maps/place/

ขัอมูลเพิ่มเติม https://mgronline.com/travel/detail/9620000094472

บทความสถานที่ท่องเที่ยว ใกล้เคียงของผู้เขียน https://th.readme.me/u/5d326ab09aa09d64fa099f30

ความคิดเห็น