#เที่ยวเลยเถิด ขอแนะนำเมืองเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงาม นั่นคือ
📌 มะละกา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐมะละกา 1 ใน 13 รัฐ ของประเทศมาเลเซีย ในอดีตมะละกาเป็นเมืองท่าสำคัญเนื่องจากเป็นเส้นทางการเดินเรือค้าขายระหว่างชาติตะวันตกกับตะวันออก ต่อมาได้ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกทั้งโปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ อาคารในเมืองมะละกามีลักษณะของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปกรรมท้องถิ่นกับเจ้าอาณานิคมนั้นๆ ปัจจุบันจึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 มะละกาและจอร์จทาวน์ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการ ด้วยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
ใครจะเดินทางทางบอกเลยการท่องเที่ยวในเมืองนี้สามารถเดินเท้าเที่ยวได้เลย และใครที่เป็นสายอาร์ทๆ แนะนำเลย ต้องไปให้ได้

สถานที่ท่องเที่ยว...
📍โบสถ์เซนต์ปอลต์ (St. Paul’s Chruch) ตั้งอยู่บนเนินเขาเซนต์ปอล สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2064 ปัจจุบันเหลือเพียงผนังสี่ด้านไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เท่านั้น ในยุคที่โปรตุเกสปกครองมะละกา

📍โบสถ์คริสต์มะละกา (Christ Church Melaka) โบสถ์สีแดงในคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2284 เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบตอบ 100 ปีที่ชาวดัตช์ปกครองมะละกาใช้เวลาในการสร้าง 12 ปี ถือว่าใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียว

📍คลองมะละกา เป็นลำคลองยาวๆ ที่มีผู้คนอยู่ริม 2 ฝั่งแม่น้ำ จุดนี้มีมุมถ่ายภาพแนวสตรีทเพียบ

📍ถนนยองเกอร์ (Jonker Street) เป็นถนนคนเดินจำหน่ายอาหารและของที่ระลึกมากมาย บริเวณนี้เต็มไปด้วยโบราณสถานและศาสนสถานที่สำคัญหลายแห่งผสมผสานกันระหว่างจีน ฮินดู และมุสลิม จุดนี้หามุมถ่ายรูปสวยๆ ได้เพียบ

แนะนำการไปเที่ยวมะละกา ควรไปวันเสาร์ - อาทิตย์ เพราะกลางคืนจะมี Night Market ให้เดินที่ถนนยองเกอร์ ซึ่งจะเปิดถึง 4 ทุ่ม #สายกิน #สายเดิน ห้ามพลาด!!!

#มาเลยเซีย #มะละกา

ติดตามได้ที่ Go So Far: เที่ยวเลยเถิด
Link: https://www.facebook.com/tiewloeiterd

Tiewloeiterd

 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 18.32 น.

ความคิดเห็น