ดอยหัวหมด ตาก

ดอยหัวหมดเป็นจุดชมทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงของ อุ้มผาง จังหวัดตาก โดยนักท่องเที่ยวนิยมมาชมพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกดินกันที่นี่ ที่นี่จะเป็นยอดเขาหัวโล้นที่ปกคลุมด้วยต้นหญ้า พุ่มไม้เตี้ยๆ และไม้ทนแล้ง เช่น ปรง ต้นเทียน ซึ่งจะออกดอกบานในช่วงฤดูฝน จะไม่มีต้นไม้ใหญ่ เลยเป็นที่มาของชื่อเรียกยอดเขานี้ว่า ดอยหัวหมด หรือ เขาหัวโล้น ด้วยืวเขาที่สลับซับซ่อน ซึ่งเป็นจุดเด่นของวิวที่นี่ ประกอบไปกับสายหมอกที่ละเลียดไปตามยอดเขา ทำให้ที่นี่เป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยมากๆแห่งหนึ่ง โดยช่วงที่นิยมมากันจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว

จุดชมวิวบน ดอยหัวหมด นั้น จะมีจุดที่สามารถชมวิวได้ 2 จุดด้วยกัน โดยจุดแรก จะเป็นบริเวณกิโลเมตรที่ 9 ที่จะต้องเดินเท้าขึ้นเขาไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 20 นาที เขาจะมีความชันเล็กน้อยพอเหนื่อย ทะเลหมอกที่จุดนี้จะสวยที่สุด เพราะมองเห็นวิวได้รอบเลย ส่วนจุดที่สอง จะอยู่กิโลเมตรที่ 10 ต้องเดินเท้าไปประมาณ 300 เมตร ตรงนี้จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน เพราะเดินน้อยกว่าจุดแรกเยอะ


ติดตามกันต่อได้ที่

https://www.facebook.com/TravelofSalaryMan/

https://www.facebook.com/voravuds

Voravud Santiraveewan

 วันพฤหัสที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.17 น.

ความคิดเห็น