งานจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ เขียนขึ้นราวปลายกรุงศรีอยุธยา บ่งบอกและคาดการณ์ที่มาว่าวัดแห่งนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงประมาณ พ.ศ. 2299 (dhammathai, 2567) 

วัดกลางวรวิหาร

          พระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่ในตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดตะโกทอง และได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ในปี พ.ศ. 2459 สมัยรัชกาลที่ 6

จากอดีต

              วัดกลางวรวิหารตั้งเป็นวัดราว พ.ศ. 2299 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ตามตำนานกล่าวว่า วัดแห่งนี้เดิมเป็นเพียงกุฏิเล็ก ๆ มุงใบจากของภิกษุรูปหนึ่ง ชื่อ พระอาจารย์ซู ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้สร้างวัดถวาย 

              โดยในการสร้างวัดครั้งแรกมีอุบาสิกาหม้ายสามคนเป็นธุระหาที่ดินสร้างวัด โดยการสละที่ดินของตนที่เป็นใบจองสวนซึ่งมากกว่าที่ดินสองฝั่งคลองบางฆ้อง และเห็นพ้องว่าควรเป็นที่ตั้งของวัด โดยได้นำไปขอแลกกับเจ้าของที่ดินดังกล่าว และยังมีชาวบ้านที่ศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์อีกเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น  

               และที่ชื่อว่า วัดตะโกทอง ซึ้งตอนสร้างมีการขุดพบแหวนทองโบราณใต้ต้นตะโก จึงเป็นที่มาของชื่อวัด การก่อสร้างใช้เวลา 4–5 ปี โดยมีการสร้าง พระอุโบสถ โรงธรรม สระน้ำ กุฏิหมู่เล็ก ๆ ใกล้สระน้ำ และชาวบ้านก็ได้อาราธนาพระอาจารย์ซูขึ้นเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด  (dhammathai, 2567)

พระอุโบสถเก่า

           เมื่อเข้ามายังวัดหาที่จอดรถใกล้ ๆ เราจะพบกับพระอุโบสถหลังเก่า ทรงแบบอยุธยา สวยงามเข้มขลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2345 และได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 ด้านหน้าบันมีลายปูนปั้นประดับเครื่องลายคราม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องปฐมสมโพธิกถา

           พระประธานในพระอุโบสถปางมารวิชัย หน้าตัก กว้าง 205 ซม. สร้างด้วยศิลาแลงหุ้มปูนปิดทองอัญเชิญมาจากวัดร้างกลางป่า อำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี (ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ, 2564) 

แต่เราไม่ได้เข้าไปเพราะปัจจุบันกำลังบูรณะปฏิสังขรณ์ (20032567)


พระมณฑป (4 ทิศ)


          เดินถัดไปถัดมาทางด้านซ้ายของพระอุโบสถใหม่ หรือด้านหลังของสระเต่าเราจะพบกับไฮไลท์สำคัญคือ พระมณฑป ประดิษฐานพระพุทธบาท 4 รอย มีการสร้างพ.ศ.2449 หน้าบันมีลายปูนปั้นเครื่องแถวประดับด้วยถ้วยจานเบญจรงค์ ยอดสุดแต่ละมุมมีปูนปั้นหน้าของท้าวจตุโลกบาล ตามเค้าโครงเรื่องไตรพระภูมิพระร่วง เบื้องบนของผนังภายในซุ้มพระพุทธรูปขนาดย่อมมีพระมณฑป พระพุทธบาท จำลองภายในประดิษฐานพระพุทธบาท 4 รอย ทรงไทยมีช่อฟ้าใบระกา

          พระมณฑป มีความคลาสสิก เข้มขลัง และสวยงามสุดประมาณ ภายในมี รูปหล่อพระเกจิ และพระพุทธรูปสำคัญ ๆ มากมายอยู่ภายด้านใน เช่น หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ พระสังกัจจายน์ พระสีวลี พระรอด สมเด็จพระพุฒาจารย์โต หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ ฯ และยังมีจุดตักบาตรพระพุทธประจำวัดอยู่ด้านในอีกด้วย 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)
หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์
พระพุทธโสธร
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ
รอยพระพุทธบาท
ตักบาตรพระประจำวัน

สำหรับการเดินทาง

>> รถประจำทาง <<

รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 25, 102, 142, 145, 507, 508 และ 511 หรือรถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 25, 102 และ 145 จากสามแยกสมุทรปราการ ให้ตรงไปตามถนนประโคนชัย (เข้าตลาดปากน้ำ) จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนศรีสมุทร จะพบวัดอยุ่ในสุดของถนน (siamganesh, 2014)

>> ขับรถยนต์ส่วนตัว <<

สามารถตั้ง map มายังที่วัดได้เลย วัดกลางวรวิหาร สมุทรปราการ

- สวัสดี -
เสือซ่อนยิ้ม

เสือซ่อนยิ้ม

 วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.34 น.

ความคิดเห็น