ไปเองก็ได้ - the onism journey

ไปเองก็ได้ - the onism journey
เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่คาดหวังว่าข้างหน้าจะไปเจออะไรบ้าง แต่เรามักจะไปเจอก็สิ่งต่างๆที่โลกต้องการให้เราพบและเจอในสิ่งๆที่เขาเป็น

The unexpected travel,.

บันทึกการเดินทาง

รีวิวล่าสุด

View all