P Gent Su

เป็นคนชอบท่องเที่ยว ทุกครั้งที่ไปท่องเที่ยวก็จะศึกษาวัฒนธรรม ทำความรู้จักผู้คน ให้การท่องเที่ยวมันมีสีสัน

บันทึกการเดินทาง

รีวิวล่าสุด

View all