ออกจากหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน เราก็มุ่งหน้าไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน วันนี้แดดค่อนข้างแรง อาจจะเพราะฝนตกกวาดเมฆเมื่อเช้าไปจนหมด

ทางเข้าป่าชายเลน

สะพานไม้ทางเดินเข้าป่าชายเลน

วันนี้คนมาเดินชมป่าชายเลนไม่มากนัก แต่ก็ถือว่ามีมาเรื่อย ๆ

"ป่าชายเลน" หรือ บางทีเรียกว่า "ป่าน้ำเค็ม" หรือ "ป่าโกงกาง" เพราะมีต้นโกงกางเป็นไม้เด่น ป่าชายเลน หมายถึง สภาภปาไม้ที่สามารถเจริญเติบโตในที่ที่มีน้ำเค็มท่วมถึง หรือท่วมเป็นบางเวลา ส่วนใหญ่ เป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่ผลัดใบ ใบค่อนข้างหนา เพื่อป้องกันการคายน้ำได้ดี มีต่อมขับเกลือบางชนิดขับเกลือออกทางใบ บางชนิดขับเกลือออกทางราก

รากโกงกาง และต้นโกงกาง

ระบบรากเป็นแบบรากค้ำยัน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ รากค้ำยันแบบสะพานโค้ง เช่นต้นโกงกาง รากค้ำยันแบบรูปหัวเข่า เช่น ต้นฝาด รากค้ำยันแบบแท่งเจดีย์ เช่น ต้นลำพูทะเล และรากค้ำยันแบแท่งเข็มหมุด เช่น ต้นแสมทะเล ป่าชนิดนี้ปรากฏอยู่ตามดินเลนริมทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำที่มีน้ำเค็มท่วมถึง

ปู่แสม ตอนนี้เหลือแต่ตอ แต่ก็ยังพยายามผลิใบ

การขยายพันธุ์ของป่าชายเลน

ป่าชายเลน พบในพื้นที่ภาคตะวันออกทุกจังหวัด แต่ที่พบมากที่สุดอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ปากแม่น้ำเวฬุ บริเวณอำเภอขลุง อ่าวคุ้งกระเบน อำเภอท่าใหม่ พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ โกงกาง โปรง ประสัก แสมทะเล ลำพูทะเล ฯลฯ

หมูดุด หรือ พยูน ที่มีมากในบริเวณนี้ เนื้องจากมีแหล่งอาหารคือ หญ้าทะเล

ท้องทะเลของอ่าวคุ้งกระเบน

ศาลาพักชมวิวทะเล

ท่าเทียบเรือแคนนู

หอเรือนยอดไม้

เดินไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

สะพานแขวนกลางป่าชายเลน

สภาพป่าในอดีตทั้งหมดเคยถูกบุกรุกทำลาย และมีการนำไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจไปใช้ประโยชน์ ไม้ที่หลงเหลือยู่ในปัจจุบันเป็นไม้ที่ขึ้นทดแทนจากไม้ดั้งเดิม หรือเป็นไม้ระยะที่สอง ซึ่งเป็นไ้ม้เบิกนำ และมีการปลูกเพิ่ม เช่น ป่าชายเลน อย่างไรก็ตามในพื้นที่ยังมีไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจของป่าดิบแล้งที่แปรสภาพมาจากป่าดิบชื้นหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้าง เช่น ยางนา ยางแดง ไม้หอม ขนุนป่า ตะเคียนทอง มะหาด กระบก เป็นต้น

ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นับว่าเป็นปอดขนาดใหญ่ของชาวจันทบุรีอีกแห่งหนึ่ง

หลังจากกลับออกจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน แล้วเราแวะที่ตลาดสามแยก ใกล้วงเวียนปลาพยูน ซึ่งเป็นตลาดขายอาหาร ของทะเล และของฝากจากเมืองจันทน์ แวะกินอาหารกลางวันกันแล้วก็ออกเดินทางกันต่อ

ตลาดสามแยก ใกล้วงเวียนปลาพยูน

หอยทอด อาหารกลางวันของวันนี้


เรื่องที่เกี่ยวข้อง ::

เที่ยวเมืองจันทน์ :: อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล วิหารที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย

เที่ยวเมืองจันทน์ :: ชุมชนบุราณ ริมแม่น้ำจันทบูร

ซีทรู (Sea Thru Restaurant) ห้องอาหารหรู ริมหาด ประกาศเมนูของดีเมืองจันทน์ @ โรงแรม เจ้าหลาวทอแสงบีช

เที่ยวเมืองจันทน์ :: Review โรงแรมเจ้าหลาวทอแสง บีช จันทบุรี Chaolao Tosang Beach Hotel Chanthaburi

เที่ยวเมืองจันทน์ :: "ไปเลี้ยงฉลาม" ที่ หน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายในอ่าวคุ้งกระเบน

เที่ยวเมืองจันทน์ :: ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน

เที่ยวเมืองจันทน์ :: "เนินนางพระยา เนินแห่งรัก"

เที่ยวเมืองจันทน์ :: กินกาแฟ แลประภาคาร ที่ Coffee Cove at Peggy's Cove Resort

เที่ยวเมืองจันทน์ :: ไปทำกิจกรรม "เสื้อย้อมคราม" @ Peggy's Cove Fisherman Village

กินอิ่ม ในบรรยากาศอบอุ่น Review Light House Bar&Grill @ Peggy's Cove Fisherman Village อ่าวคุ้งวิมาน จันทบุรี

เที่ยวเมืองจันทน์ :: Review Peggy's Cove Fisherman Village อ่าวคุ้งวิมาน จันทบุรี

เที่ยวเมืองจันทน์ :: รีวิว ห้องพัก และบุฟเฟห์อาหารเช้า @ Peggy's Cove Fisherman Village อ่าวคุ้งวิมาน จันทบุรี

สายลม ที่ผ่านมา

 วันพฤหัสที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.02 น.

ความคิดเห็น