โดย.ณ วงเดือน

เพื่อบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ของผู้เขียนให้อยู่ในความทรงจำดี ๆ ทั้งเรื่องกิน เที่ยว ศาสนา ศิบปวัฒนธรรม เรื่องหลากหลาย ของชีวิตผู้คน การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำมาหาเลี้ยงชีพในทุกหลากสาขา หลายอาชีพ ที่พบเจอมา ได้บันทึกเรื่องราวเอาไว้ ในแบบฉบับ เรื่องเล่นแนวข่าวสาร ทั่วไป ใคร ทำอะไรที่ใหนเมื่อไรอย่างไร นำมาร้อยเรียงเรื่องราวไว้ให้เป็นข้อคิดเตือนใจ และความทรงจำ ในชีวิตที่ได้ไปพบเจอมา เป็นสิ่งให้ระลึกนึกถึงอยู่ตลอดไป......

บันทึกการเดินทาง

ใหม่ล่าสุด

View all