Arnuphap Yaiphimai

จริงๆ ไม่ชอบท่องเที่ยว จนวันนึงได้จับกล้อง ชีวิตก็เปลี่ยนไป จากคนตื่นสาย กลายเป็นคนตื่นเช้า จากคนมองโลกผ่านอินเตอนร์เน็ต กลายเป็นอยากเห็นของจริง

ผมเชื่อว่าหลายที่ๆ ผมอยากไป มีคนเคยไปไม่มากก็น้อย แต่ผมจะสร้างเรื่องราวที่เป็นของผมเอง

บันทึกการเดินทาง

รีวิวล่าสุด

View all